Oktatási szintek – Angol nyelv – Felnőtteknek

1. szint

Kezdő – középhaladó

– Személyes névmások alany, tárgy esetben
– Személyes névmás részes esete “to”-val és nélküle
– Birtokos névmások (jelzői és önálló használatú)
– To be ragozása, használata
– To have / have got ige, a birtoklás
– A birtokviszony (‘s, és of ), whose kérdőnévmás
– Folyamatos jelenidő használata
– Can ige használata
– There is / are szerkezet
– Some, any
– How much, how many használata
– Which one / ones
– Too, either, neither használata
– Fontosabb elöljárószók (in, on, at, by, under, into,
in frontof, next to, below, over, between,  among,
behind, inside, outside, stb. …..)
– To be going to jövő idő
– Like, would like
– Want, need, segédigék
– Egyszerű jelen idő használata
– Határozatlan időt kifejező időhatározók helye a mondatban
(Pl. always, usually, stb. ….)
– What time is it? Az idő kifejezése.
– Felszólító mód, tiltás

Minden nevezett igeidőt kérdő, állító, tagadó alakban tudni kell használni.

 

2. szint

Középhaladó 1.

– Személyes névmások alany, tárgy esetben
– Személyes névmás részes esete “to”-val és nélküle
– Birtokos névmások (jelzői és önálló használatú)
– To be ragozása, használata
– To have / have got ige, a birtoklás
– A birtokviszony (‘s, és of ), whose kérdőnévmás
– Folyamatos jelenidő használata
– Can ige használata
– There is / are szerkezet
– Some, any
– How much, how many használata
– Which one / ones
– Too, either, neither használata
– Fontosabb elöljárószók (in, on, at, by, under, into,
in frontof, next to, below, over, between,  among,
behind, inside, outside, stb. …..)
– To be going to jövő idő
– Like, would like
– Want, need, must, have to segédigék
– Egyszerű jelen idő használata
– Határozatlan időt kifejező időhatározók helye a mondatban
(Pl. always, usually, stb. ….)
– What time is it? Az idő kifejezése.
– Was, were
– Had
– Egyszerű múlt (Past Simple) használata + rendhagyó igealakok
– Határozószók képzése (-ly + a rendhagyók)
– Folyamatos múlt (Past continuous) használata
– Can múlt ideje (could, couldn’t)
– Befejezett jelen (Present Perfect) használata
– How long, Since when
– For, since, just, still, yet, already használata
– Felszólító mód, tiltás
– Melléknév fokozás, hasonlító szerkezet

Minden nevezett igeidőt kérdő, állító, tagadó alakban tudni kell használni.

 

3. szint

Alapfokú nyelvvizsga előkészítő

– Személyes névmások alany, tárgy esetben
– Személyes névmás részes esete “to”-val és nélküle
– Birtokos névmások (jelzői és önálló használatú)
– To be ragozása, használata
– To have / have got ige, a birtoklás
– A birtokviszony (‘s, és of ), whose kérdőnévmás
– Folyamatos jelenidő használata
– Can ige használata
– There is / are szerkezet
– Some, any
– How much, how many használata
– Which one / ones
– Too, either, neither használata
– Fontosabb elöljárószók (in, on, at, by, under, into,
in frontof, next to, below, over, between,  among,
behind, inside, outside, stb. …..)
– To be going to jövő idő
– Like, would like
– Want, need, must, have to segédigék
– Egyszerű jelen idő használata
– Határozatlan időt kifejező időhatározók helye a mondatban
(Pl. always, usually, stb. ….)
– What time is it? Az idő kifejezése.
– Was, were
– Had
– Egyszerű múlt (Past Simple) használata + rendhagyó igealakok
– Határozószók képzése (-ly + a rendhagyók)
– Folyamatos múlt (Past continuous) használata
– Can múlt ideje (could, couldn’t)
– Befejezett jelen (Present Perfect) használata
– How long, Since when
– For, since, just, still, yet, already használata
– Felszólító mód, tiltás
– Melléknév fokozás, hasonlító szerkezet

Minden nevezett igeidőt kérdő, állító, tagadó alakban tudni kell használni.

 

4. szint

Középhaladó 2.

– Folyamatos jelenidő használata
– Egyszerű jelen idő használata
– Egyszerű múlt (Past Simple) használata + rendhagyó igealakok
– Folyamatos múlt (Past continuous) használata
– Befejezett jelen (Present Perfect) használata
– For, since, just, still, yet, already használata
– To be going to jövő idő
– Like, would like
– Want, need, must, have to segédigék
– Too, either, neither használata
– Határozószók képzése (-ly + a rendhagyók)
– Melléknév fokozás, hasonlító szerkezet

Minden nevezett igeidőt kérdő, állító, tagadó alakban tudni kell használni.

 

5. szint

Haladó 1.

Igeidők:
Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Present Perfect
Present Perfect Continuous
Past Perfect Continuous
To bi going to
will
Segédigék:
can, must, have to, need, may, should
Melléknév fokozás, hasonlító szerkezet
Ugye – kérdés
Vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondat
Szenvedő szerkezet
Függő kérdés, függő beszéd
Used to
6. szint

Haladó 2.

Igeidők:
Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Present Perfect
Present Perfect Continuous
Past Perfect Continuous
To bi going to
will
Segédigék:
can, must, have to, need, may, should
Melléknév fokozás, hasonlító szerkezet
Ugye – kérdés
Vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondat
Szenvedő szerkezet
Függő kérdés, függő beszéd
Used to
Feltételes mód (If 1, If 2, If 3)
Used to = would
Vonzatos igék
Célhatározói mellékmonda
Műveltetés

7. szint

Középfokú nyelvvizsga előkészítő 140 órás

Az 1-6 szint, illetve minden nyelvtani kategória ismerete.

Az előkészítő célja már nem maga a nyelvtani
kategóriák tanítása, hanem azok ismeretének mélyítése,
készségszintre hozása, illetve a konkrét nyelvvizsga
feladatokra történő készülés.

 

8. szint

Társalgási angol 1.

A tanfolyam főleg azok részére ajánlott, akik vagy
már középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek és
tudásszintjüket tartani szeretnék, illetve azok részére
akik haladó szinten állnak, de nem a nyelvvizsga a céljuk.

Igeidők:
Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Present Perfect
Present Perfect Continuous
Past Perfect Continuous
To bi going to
will
Segédigék:
can, must, have to, need, may, should
Melléknév fokozás, hasonlító szerkezet
Ugye – kérdés
Vonatkozó névmások, vonatkozói mellékmondat
Szenvedő szerkezet
Függő kérdés, függő beszéd
Used to
Feltételes mód (If 1, If 2, If 3)
Used to = would
Vonzatos igék
Célhatározói mellékmonda
Műveltetés