Házi feladat

1100        1200        1300        1400        1500        1600

1700        2600        4100        4400        4700        


1100-as csoport (018011)

Óra kezdete: 2019-01-14 16:00

Órai munka:

Javító dolgozatok, gyakorlás, lakás részei, nappali bútorai

Házi feladat:

Szavakat megtanulni (lakás részei, nappali bútorai, részei), Tétel, szavak javító megtanulni, ragacs fordítás

Óra kezdete: 2019-01-09 16:00

Órai munka:

Személyleírás gyakorlása, számonkérés a tételből, My room, a lakás részei

Házi feladat:

Szavakat tanulni, rózsaszín köny oldal 13. 2E feladat alapján írsz a szobádról egy fogalmazást, sárga könyv 43. oldal 37. feladat 36. feladat (kivéve 11. 12. ,omdat) (tétel, aki még nem mondta fel, javító szódolgozat)

Óra kezdete: 2019-01-07 16:00

Órai munka:

Házi feladatok ellenőrzése, személyleírás gyakorlása, fordítás, ismétlés

Házi feladat:

Megtanuéni a My family (felelés) , szavakat tanulni (testrészek, Search, személyleírás, My Monster) , rózsaszín könyv hátul 9. oldal válaszolni a kérdésekre, A feladat

Óra kezdete: 2018-12-19 16:00

Órai munka:

Gyakorlás, My monster, személyleírtás

Házi feladat:

Szavakat megtanulni (monster, testrészek, személyleírás SEarch szavai Solar village -aki még nem írt)
Feladatlap , Sárga könyv 44. oldal 43. feladat, 50. oldal 4. feladat , 3 családtagról személyleírást adni

Óra kezdete: 2018-12-17 16:00

Órai munka:

have got gyakorlása, Search, testrészek, családtagok gyakorlása

Házi feladat:

Szavakat megtanulni (testrészek, családtagok), megrajzolni a családfádat (névvel együtt) külön lapra,
Rózsaszín könyv hátul: 8. oldal , 9. oldal School on Mars lefordítani
Ajándék

Óra kezdete: 2018-12-12 16:00

Órai munka:

Have got gyakorlása, My family, családtagok

Házi feladat:

Szótárból a szavakat megtanulni Solar village szavakból javítóra készülni,
Sárga könyv 52. oldal 9. feladat, Családragokról írni kell have got mondatok ( My father has got a wife. She is ….years old. Her name is …) 56. oldal 6.

Óra kezdete: 2018-12-10 16:00

Órai munka:

have got ragozás gyakorlás, Solar village sámonkérés

Házi feladat:

Solar Village szavait megtanulni (szódolgozat szerdán) Sárga könyv51. oldal 7. 52. oldal 10. 11. Rózsaszín könyv hátul 7. oldal B

Óra kezdete: 2018-12-05 16:00

Órai munka:

Solar village, have got gyakorlása, számonkérése

Házi feladat:

Szavakat megtanulni (szódolgozat), Solar village szöveget kívülről megtanulni, felelés lesz,
Sárga tankönyv 49. oldal 2
A Familí tételt kiegészíteni

Óra kezdete: 2018-12-03 16:00

Órai munka:

Gyakorlás (mutató névmások, számok)

Have got ragozása

Házi feladat:

Have got ragozását megtanulni, ( 5 vagy 1 dolgozat)
Solar village szavait megtanulni szódolgozat, Sárga könyv 42. oldalon 35. feladatot átnézni,
Rózsaszín könyv hátul 7. oldal, A feladat

Óra kezdete: 2018-11-28 16:00

Órai munka:

Többesszám javítóü dolgozat, számok 100-ig (Rózsaszín könyv13. oldal, Listening (Holiday report – rózsaszín könyv 11. oldal )

Házi feladat:

Számokat 100-ig megtanulni, szótárba bekerült szavakat megtanulni, rózsaszín könyv elöl 13. oldal Say these numbers (leírni a hf füzetbe a számokat betűvel) 11 oldal Holiday report = lefordítani magyarra a füzetbe, sárga könyv 42., oldal 35. feladat (fordítás)

Óra kezdete: 2018-11-26 16:00

Órai munka:

Többesszám gyakorlása, this/these, that/those gyakorlása

Házi feladat:

Szótárból a szavakat megtanulni (szódolgozat), Tóbbesszám dolgozat javítóra készülni,
Rózsaszín könyv hátul: 6. oldal Remember, 5. oldal Phone numbers, sárga KÖNYV 33. OLDAL3. ,

Óra kezdete: 2018-11-21 16:00

Órai munka:

Többesszám számonkérés, mutató névmások

Házi feladat:

Szódolgozat javítóra tanulni, szavakat megtanulni,
feladatlap, sárga könyv 33. oldal 6., 36. oldal 15/18, angol fordítás (10 mondat)

Óra kezdete: 2018-11-19 16:00

Órai munka:

számonkérés, javító dolgozatok, this/that, these/those mutató névmások, többesszám

Házi feladat:

szóbeli: szavakat a szótárból tanulni (új szavakat 3x leírni), többesszám szabályát megtanulni JÖVŐ ÓRÁN DOLGOZAT) sárga könyv (4 unit) mutató névmások szabályát megtanulni24-25-26 oldal
írásbeli: rózsaszín könyv hátul 8. oldal demonstrative, 6. oldal Jeff’s family írásban lefordítani és a kérdésekre válaszolni, sárga könyv 47. oldal 3. feladat

Óra kezdete: 2018-11-14 16:00

Órai munka:

Többessyám gyakorlása, foglalkozásokból számonkérés, fordítások

Házi feladat:

Javító dolgozatra készülni: szódolgozat, fordítás, többesszám szabály (sárga könyvből), rendhagyó többesszámok (sárga könyv 45-46.oldal)
ragacs (fordítás), sárga könyv 46. oldal 2 feladat

Óra kezdete: 2018-11-12 16:00

Órai munka:

Gyakorlás foglalkozásnevek, többesszám

Házi feladat:

A szótárba bekerült szavakat megtanulni, a fordítást átnézni, jövő órán dolgozat,a sárga tankönyvből a többes szám szabályát megtanulni (45. oldal)
Rózsaszín könyv hátul 5. oldal Regular plural, sárga könyv 46. oldal 1. , foglalkozásokból jövő órán dolgozat

Óra kezdete: 2018-11-07 16:00

Órai munka:

Foglalkozásdok, gyakorlás, rózsaszín könyv 10. oldal Reading olvasás-fordítás

Házi feladat:

megtanulni a foglalkozásneveket, szavakat a szótárból,
Válaszolni a kérdésekre (What’s your father’s job)
Rózsaszín könyv elöl 10. oldal Writing kitölteni, ragacs (fordítás, + jázi : megtanulni a szöveget a 10. oldalon

Óra kezdete: 2018-11-05 16:00

Órai munka:

Javító dolgozat megírása, foglalkozásnevek rózsaszín tkv 5. oldal

Házi feladat:

Szótárból a szavakat megtanulni, átnézni az a,an szabályát,
Fordítás: ragacs a házi füzetbe
rózsaszín tkv elöl: 5. oldal, 1C kérdéseket feltenni, (igen és nem válasz) 1. Is it an apple? No, it isn’t 2. Is it an ice-cream? Yes, it is.

Óra kezdete: 2018-10-24 16:00

Órai munka:

Témazáró javítása, Anett teszt, Ismétlés

Házi feladat:

A javítóra készülni, a bejelölt feladatokat újra írjuk. Szavakat a szótárban megtanulni, rózsaszín könyv elöl: 2. oldal 1E, 4. oldal search alatti feladatok, 6. oldal 1D, 2B,, hátul: 6. oldal remember sárga könyv 14. oldal 18. feladat, 16. feladat

Óra kezdete: 2018-10-17 16:00

Órai munka:

Unit 1. Témazáró megírása

Házi feladat:

Témmazáró feladatainak megoldása, Unit 2 hiányzó feladatainak megoldása


1200-as csoport (018012)

Óra kezdete: 2019-01-10 16:00

Órai munka:

Sherlock 2. fejezet eleje
házi e4llenőrzése
used to dolgozat

Házi feladat:

Sherlock 2. fejezet ford.
LAP VII, VIII, IX, XI.

Óra kezdete: 2019-01-08 16:00

Órai munka:

Sherlock holmes
used to

Házi feladat:

Lap I-V.

Óra kezdete: 2018-12-18 16:00

Órai munka:

used to
zöld 72.-73.o.
ismétlés

Házi feladat:

Ragacs (Péter valaha…)
Used to DOGA
Új szavak tan! (fat man, Sherlock, zöld 72.o. szavai)

Szünetre:
Sherlock ragacs (Rakd sorrendbe)
Zöld hátul 42-43.o.
Sherlock 2.fejezet fordítani
LAP fordítás (A televízió)

Óra kezdete: 2018-12-13 16:00

Órai munka:

Sárga 251.o.
used to
can, could, be able to

Házi feladat:

Sherlock végig ford.
Used to / can, could, be able to DOLGOZAT
Zöld hátul 42.o.
252.o./ szövegértés + szavak TAN!

Óra kezdete: 2018-12-11 16:00

Órai munka:

Sherlock
can, be able to
used to szabály – nyelvtan unit 35

Házi feladat:

RAGACS- szinoníma keresése
Szavak – unit 15 olvasmány + Sherlock szavai
Used to szabály TAN.
Zöld hátul 41.o.

Óra kezdete: 2018-12-06 16:00

Órai munka:

passzív javító
Sherlock
can, be able to

Házi feladat:

Zöld hátul 29.o.
ragacs
Sherlock /First murder ford.

Óra kezdete: 2018-12-04 16:00

Órai munka:

Passzív dolgozat
házi ell.
Sherlock The first murder olv.+ford.

Házi feladat:

LAP maradéka
Szavak- első 22 Sherlock First murder
Javító passzív

Óra kezdete: 2018-11-29 16:00

Órai munka:

Sherlock fordítás
passzív gyakorlás
melléknevek

Házi feladat:

Passzívból dolgozat!
LAP VI, VII,VIII,IX
Sherlock:The first murder

Óra kezdete: 2018-11-27 16:00

Órai munka:

melléknevek fokozása
passzív gyakorlás

Házi feladat:

RAGACS fordítani
Pizza – keddre
Sherlock!

Óra kezdete: 2018-11-22 16:00

Órai munka:

passzív – ditransitive igék
melléknevek fokozása
házi ellenőrzése
teszt nyomi – passzív

Házi feladat:

Házi: szavak TAN. Sárga 117.o./1, 118.o./6.
Ragacs fordítani
Melléknevek szabálya 113-116.o.
Ragacs passzív 2 féleképpen leírni IV, V.
Sherlock csüt. első fele

Óra kezdete: 2018-11-20 16:00

Órai munka:

passzív
ismétlés
időhatározók dolgozat
Sherlock fordítás

Házi feladat:

LAP maradék
Átismételni a Sárga 113. oldaltól a melléknevek ragozását

Óra kezdete: 2018-11-15 16:00

Órai munka:

Sherlock
presentek javító
3 alak javító
passzív

Házi feladat:

LAP 6,8,9
Időhatározók doga
Sherlock ragacs ford.
Sherlock 11.o.-ig jövő hét utánra

Óra kezdete: 2018-11-13 16:00

Órai munka:

Sherlock
passzív

Házi feladat:

Sherlock szavai + órai szavak TAN!
Javítóra készülni (presentek + 3 alak összes)
Sherlock hibakereső
Passzív szabály TAN!

Óra kezdete: 2018-11-08 16:00

Órai munka:

presentek – dolgozat
összes rendhagyó

Házi feladat:

1. Elolvastam a könyvet tegnap este.
2. A rendőrség látta a bankrablót.
3. Meg fogjuk látogatni a nagyit a 7végén.
4. Már megettem a csokis sütiket.
5. Valaki ellopta a bicajom.

Sárga passzív szabály átnézni 266.o.
Zöld hátul 26.o./A
Javítóra készülni

Óra kezdete: 2018-11-06 16:00

Órai munka:

presentek
házi ellenőrzése
in hospital / in the hospital

Házi feladat:

Sherlock Intro lefordítani
3 alak összes
Presentek javítóra készülni!
Sárga 206.o./6

Óra kezdete: 2018-10-25 16:00

Órai munka:

ismétlés
some, any
igeidők
time prepositions

Házi feladat:

Első 70 rendhagyó
Lap feladatai
Sherlock Holmes Introduction – lefordítani

Óra kezdete: 2018-10-18 16:00

Órai munka:

presentek dolgozat
házi ell.

Házi feladat:

LAP I, II, IV,V,VII
Első 60 rendhagyó
Ragacs
Sherlock Introduction lefordítani

Óra kezdete: 2018-10-16 16:00

Órai munka:

presentek gyakorlása
3 alak dolgozat
házi ell.
nyomogatós teszt

Házi feladat:

Lap: mondatok fordítása
Presentek dolgozat!!!!!
Első 55 rendhagyó
Szavak!
kérdések


1300-as csoport (018013)

Óra kezdete: 2019-01-10 14:20

Órai munka:

present perf
Robinson 1. fejezet
Zöld unit 3 listening

Házi feladat:

Ragacs – Robinson
Zöld unit 3 szöveg + 2A szavai TAN!
Zöld hátul 8-9.o.

Óra kezdete: 2019-01-08 14:20

Órai munka:

házi ellenőrzése
Robinson – bevezető + első fejezet
Present perfect

Házi feladat:

Zöld hátul 8.o./ jobb felső
Sárga 191.o./ 1., 192. o./ 4.
Present Perf. Szabály+ kulcsszavak
Robinson – 1 fejezet
Szódolgozat zöld hátul 19-20.o.

Óra kezdete: 2018-12-18 14:20

Órai munka:

will- to be going to dolgozat
-ly
present perfect

Házi feladat:

Határozószókból DOGA
Zöld hátul 34-35.o.
Robi. Füzet!!!!
AJÁNDÉK
Szünetre: zöld hátul 19-20.o. Will our Earth survive?+ remember
Robinson 1. fejezetet lefordítani a Robi.füzetbe

Óra kezdete: 2018-12-13 14:20

Órai munka:

javító tz
házi ell.
unit 16 határozószók képzése
Sárga 106.o./ 1,2

Házi feladat:

Sárga 106.o./(1, 2 szavai TAN!) 3,4,5, 107.o./8,9
Robinson füzet!!!
Will- to be going to szabály – DOGA

Óra kezdete: 2018-12-11 14:20

Órai munka:

feladatlap ell.
to be going to – will szabály ismétlése

Házi feladat:

Zöld hátul 33.o.// A, B, C
Robinson füzet kell következő órára!
Will – to be going to szabály
JAVÍTÓ TZ-RE KÉSZÜLNI!!!

Óra kezdete: 2018-12-06 14:20

Órai munka:

témazáró dolgozat Wow 2 unit 1-3

Házi feladat:

LAP III, VI, VII, VIII, X, XI,XII
will – to be going to szabály ism.

Óra kezdete: 2018-12-04 14:20

Órai munka:

ismétlés
egyszerű és folyamatos múlt
melléknevek ragozása

Házi feladat:

Sárga 225.o./ 3.
TZ-re készülni: egyszerű, folyamatos múlt, melléknevek, időhatározók

Óra kezdete: 2018-11-29 14:20

Órai munka:

melléknevek fokozása
múlt idők
gyakorlás

Házi feladat:

Zöld hátul 16.o. , 14-15.o. A new school year
Melléknevekből dolgozat – fokozás, szavak!!!

Óra kezdete: 2018-11-27 14:20

Órai munka:

múlt idő
Titanic felelés
melléknevek fokozása

Házi feladat:

Sárga 121.o. / 15, 16, 17: 1-3
Zöld hátul 17.o./ remember 14.o./ számtalan

Óra kezdete: 2018-11-22 14:20

Órai munka:

melléknevek fokozása
házi ellenőrzése
Titanic felelés
múlt idők

Házi feladat:

Házi Sárga 227.o./7.
Sárga 120.o./ 12,13,14
Ragacs – fordítani
Titanic felelés
Melléknevek szabálya

Óra kezdete: 2018-11-20 14:20

Órai munka:

Titanic
melléknevek – Sárga 113-117
múltidő

Házi feladat:

Sárga 117.o./ 3, 5 118.o./7.,
226.o.,/ 6.
Időhatározók
Titanic
melléknévfokozás

Óra kezdete: 2018-11-15 14:20

Órai munka:

teszt – ismétlés
The woman in white – WOW 2 unit 6
pastok
my accident

Házi feladat:

Házi: Sárga 117.o./ 1. tan, amit vettünk
TITANIC kívülről
Időhatározók
Sárga 226.o./ 5,6

Óra kezdete: 2018-11-13 14:20

Órai munka:

pastok gyakorlás
3 alak doga
Titanic

Házi feladat:

Hw: kb 5 mondat saját baleset
Zöld hátul 7.o. The woman in white + remember
Melléknév fokozás szabálya
Sárga 117.o./ 1.

Óra kezdete: 2018-11-08 14:20

Órai munka:

Titanic
past continuous
time

Házi feladat:

Házi: első 50 rendhagyó
Titanic szövegét lefordítani
Zöld elöl 27.o./ 2E
Titanic szavai doga
Időhatározók doga
Sárga 224.o./ 4.

Óra kezdete: 2018-11-06 14:20

Órai munka:

pastok
3 alak

Házi feladat:

Első 45 rendhagyó
Zöld hátul 5, 6.o./ A,B
Szabály: past continuous
Időhatározók TAN!

Óra kezdete: 2018-10-25 14:20

Órai munka:

folyamatos múlt
3 alak
some, any

Házi feladat:

LAP maradék feladatok
Első 40 rendhagyó

Óra kezdete: 2018-10-18 14:20

Órai munka:

presentek
simple past
listening unit 1 2c

Házi feladat:

Rendhagyók első 30
LAP I, IV,V, VI, VIII
Some, any stb szabály!!!

Óra kezdete: 2018-10-16 14:20

Órai munka:

ismétlések:
presentek
some, any
3 alak
to be going to

Házi feladat:

Presentek szabály!
Some, any szabály + dolgozat
Sárga 218.o./ 11.
Zöld elöl 6.o./ 1C , 9.o./ A
Első 25 rendhagyó


1400-as csoport (018014)

Óra kezdete: 2019-01-14 16:00

Órai munka:

There is / are
rendhagyók
Search
some, any

Házi feladat:

RAGACS fordítani
első 15 rendhagyó
Search szavait TAN! (doga lesz)
számolás
Mikor születtél?
Sárga 59.o./2.

Óra kezdete: 2019-01-09 16:00

Órai munka:

Present tSimple
Rendhagyó múlt idős alakok (10 db)

Házi feladat:

Feladatlap ( WOW1 Unit6/ Témazáró (WOW1 Unit 5-6)
Sárga TK 213 1-10 rendhagyó alakot megtanulni, dolgozat lesz belőle + kártyát készíteniés hozni a kártyát
Maja school tétel !!!

Óra kezdete: 2019-01-07 16:00

Órai munka:

Felelés tételből
Hf feladatlap ellenőrzése

Házi feladat:

Sárga Tk 180/10 181/13 182/17

Óra kezdete: 2018-12-19 16:00

Órai munka:

Tk Unit6 1/A

Házi feladat:

Szótárt tanulni
Feladatlap
School és meal ismétlése

Óra kezdete: 2018-12-17 16:00

Órai munka:

Betolakaodó id. hat

Házi feladat:

Szabályt meganulni
Pink Tk elöl 29/A

Óra kezdete: 2018-12-12 16:00

Órai munka:

Javító dolgozatok
Tétel
Love, like, hate igék használata

Házi feladat:

Szabályt megtanulni ( like, love, hate)
Pink Tk hátul 16/A,B 22/A,B 23/A füzetbe leírni a mondatokat

Óra kezdete: 2018-12-10 16:00

Órai munka:

Tagadás gyakorlása
Folyamatos – Egyszerű jelen

Házi feladat:

Tételből feleés
Javító dolgozatok
Sárga Tk 179/7,8 181/14

Óra kezdete: 2018-12-05 16:00

Órai munka:

Tagadás
hav/have got tagadása

Házi feladat:

Téttel
Javító dolgozatok
have tagadás szabákya
Letagadni a mondatojat
Rózsaszín Tk elöl 23.o. aláhúzott szavakra kérdezni ( kérdőszós kérdés) + minden mondatot letagadni

Óra kezdete: 2018-12-03 16:00

Órai munka:

Present Simple gyak.

Házi feladat:

Tétel
Szódolgozat a tétel szavainól
Javító dolgozat
Sárga ítk 181/15 182/19

Óra kezdete: 2018-11-28 16:00

Órai munka:

Present Simple

Házi feladat:

Tételt végig meg kell tanulni
Sárga Tk178/5 179/6
Rózsaszín hátul 13-15 befejezni

Óra kezdete: 2018-11-26 16:00

Órai munka:

egyszerű jelen gyak

Házi feladat:

Javító dolgozatok
Sárga Tk 179/6, 180/11
(Maja + házi)
Eprek!!!!

Óra kezdete: 2018-11-21 16:00

Házi feladat:

Napirende mondatonként átírni magatokra
napirendes szavakat megtanulni – szódolgozatű
Tétel 1-2 bekezdését megtanulni

Óra kezdete: 2018-11-19 16:00

Órai munka:

Egyszerű jelen idő

Házi feladat:

Folyamatos és egyszerű jelen idő elmékete – dolgozat
Sárga 180/9 átnézni – számonkérés hasonló feladatból
Sárga 177/1 a kérdésekre válaszolni a tétel füzetbe
( Milán- Maja + házi)

Óra kezdete: 2018-11-14 16:00

Órai munka:

Present Simp tagadás, kérdés

Házi feladat:

Present Simple szabálya (füzet)
Javító szódolgozat
Sárga Tk178/2,3,4 feladatait kiszótározni
178/2,3 mondatait a füzetbe letagadni
180/9

Óra kezdete: 2018-11-12 16:00

Órai munka:

WOW Unit5/1A
Present Simple állító alak

Házi feladat:

Present Simp. szabály
Szótárt tanulni
Sárga Tk. 178/2,3,4
Rózsaszín hátul 13/A

Óra kezdete: 2018-11-07 16:00

Órai munka:

Tz

Házi feladat:

Tz lap

Óra kezdete: 2018-11-05 16:00

Órai munka:

képleírás (földgömg), hf. ellenőrzés, home étel, névmás javító, anett 11.sor, Dolg.W/1/1.1 évf. V. feladata

Házi feladat:

Ragacs (Témazáró/U/11), névmások ismétlőre, Home tétel

Óra kezdete: 2018-10-24 16:00

Órai munka:

Foly. jelen
Névmások
Teszt

Házi feladat:

Sárga Tk. 13/14, 35/11,12, 13 ; 36/17; 37/20,21; 44/41; 64/16, 93/6 299/Test2
Javító dolgozat ( névmások)
Home tétel
Témazáró lesz

Óra kezdete: 2018-10-17 16:00

Órai munka:

gyakorlás
névmások

Házi feladat:

Névmásos ragacsot megtanulni ( 1-4. oszlop) – dolgozat lesz
Lap: II, IX,VII, XV.
Foly. jelen. szabályból javító dolgozat
Home tétel ismétlése


1500-as csoport (018015)

Óra kezdete: 2019-01-10 16:00

Órai munka:

Képleírás, egyszereű jelen idő gyakorlása szódolgozat Lochness-ből

Házi feladat:

Sárga 183/20 fordítás. Napirend tétel Rebeka és Bence!!

Óra kezdete: 2019-01-08 16:00

Órai munka:

Képleírás: havas táj, Téli szüneti feladatsor ellenőrzése. 2 igeidő kérdés és tagadás összehasonlítása.

Házi feladat:

Sárga/U/27/17,18,19. Szódodlgozat:: Lochness szövegéből. Napirend tétel Rebeka és Bence részére!!! HF pótlás Rebeka és Bence!!!

Óra kezdete: 2018-12-18 16:00

Órai munka:

Egyszerű jelen gyakorlása: sárga, tagadás. olvasógyakorlat W/U/5, memoriterek számonkékése, W/U/6./1/A kérdés és rövid válaszok, A/B párbeszédek

Házi feladat:

Szavak szódolgozatra: W/U/6./1/A, Sárga: 181/13,14,15.

Óra kezdete: 2018-12-13 16:00

Órai munka:

képleírás: álló kocsisor, egyszerű jelen gyakorlása: eldöltendő kérdések és rövid válaszok, The Search (Wow/U/5)

Házi feladat:

Bence: Dramarama, Rebeka: Napirend és Dramarama, Anna napirend, Mindenkinek Sárga Unit/27/ 178/2,3,5. 179 egész oldal, 180./9,10.

Óra kezdete: 2018-12-11 16:00

Órai munka:

Képleírás: kirándulók, Egyszerű jelen idő gyakorlása – gyakoriságot kifezető határozószók – How often…?

Házi feladat:

W1/Mfüzet/U/5/ befejezni minden feladatát

Óra kezdete: 2018-12-06 16:00

Órai munka:

Egyszerű jelen elmélet számonkérés, Képleírás, _Egyszerű jelen gyakorlása Sárga, W/1/Unit/5 1A,B,C,D,E, 2A,B

Házi feladat:

Napirend tétel aki nem mondta még fel, egyszrú jelen elmélet, aki még nem írt belőle. Tanulni WOW1/U/5/1A szövege (Dramarama ……basketball)
W1/Mfüzet/U/5/(rózsaszínben hátul) 13//AB14/C.

Óra kezdete: 2018-12-04 16:00

Órai munka:

Képleírás, napirend tétel számonkérése, Egyszerű jelen idő elmélete, Tim napja (sárga U/27)

Házi feladat:

Napirend tétel aki még nem felelt! Sárga Unit 27. 171-173. oldalig minden elmélet, példákkal együtt!!! dolgozatra!!
Írni: Sárga 177/1/ 1-16. kérdést és választ füzetbe!!!!

Óra kezdete: 2018-11-29 16:00

Órai munka:

Javító témazáró, felszólító mód gyakorlása

Házi feladat:

Napirend tétel, 1 mondat kérdésit leírni, Sárga 88., 89. oldal feladatai

Óra kezdete: 2018-11-27 16:00

Órai munka:

Képleírás, Meal tétel, Témazáró dolgozat (Unit11-ig minden), Új tétel: My day megbeszélése

Házi feladat:

Javító témazáróra készülni, a feladatsor megoldása.

Óra kezdete: 2018-11-22 16:00

Órai munka:

képleírás (karácsony 3 kutyával), love, like, hate + ING, témazára gyakorlás (tszám, felszólító mód, foly. jelen, névmások)

Házi feladat:

Témazáróra készüllni (folyamatos jelen idő, főneveke többesszáma, felszólitó mód, névmások, birtoklás kifejezései, Tétel: Meal

Óra kezdete: 2018-11-20 16:00

Órai munka:

Képleírás: nappaliban 3 ember1, Meal tétel számonkérése, ismétlő névmás flelet, foly.jelen idő gyakorlása

Házi feladat:

Sárga 168/6. 170/10. , ING-, és névmás ismétlő dolgozat, Meal tétel

Óra kezdete: 2018-11-15 16:00

Órai munka:

Képleírás-nappaliban, searchU/11 szódolgozat, W1/U/11/52.odal 1D és 2A

Házi feladat:

Meal tétel, Szavak U/11/51,52.ol. szódolgozatra, Sárga 168/7.a,b, 169/ 8. feladatok, Ismétlő névmás és ING.igék dolgozatra ainek kell készülni.

Óra kezdete: 2018-11-13 16:00

Órai munka:

képleírás, ismétlő dolgozatok INGsigék és névmások, WOW Mfüzet, 30-31. oldal feladatai

Házi feladat:

Search szavai szódolgozatra, WMfüzet(hátul) 30-31. oldal feladatai, Keddre Meal tétel, Ismétlő dolgozat Rebekának névmások és ING, Bencének névmásokból.

Óra kezdete: 2018-11-08 16:00

Órai munka:

képleírás, névmások javítója, ellenőrző beírása, Search feldolgozása, hiányos szöveg kitöltése

Házi feladat:

Javító dolgozatok: névmások és ING-s igék. Search szavai, és a nagy ragacs minden feladata

Óra kezdete: 2018-11-06 16:00

Órai munka:

Képleírás (kutyás), hf. ellenőrzések, névmások ismétlője, ellenőrzők egyeztetése

Házi feladat:

Sárga 297.oldal Test 1., névmások ismétlőre, folyamatosjelen igék ismétlésre

Óra kezdete: 2018-10-25 16:00

Órai munka:

Folyamatos jelen idő gyakorlása
birtokos szerkezet gyakorlása

Házi feladat:

Sátga 167/4
168/7a
a kiadott lapon 1., 4., 5., 8. feladatok

Óra kezdete: 2018-10-16 16:00

Órai munka:

Present Continuous szá,onlérés, sárga könyv bal oldali szavaiból dolgozat, birtokos szerkezet dolgozat

Házi feladat:

Sárga könyv második oszlopba beírni az -ing-es alakokat, ragacs birtokos szerkezet fordítás


1600-as csoport (018016)

Óra kezdete: 2019-01-14 16:00

Órai munka:

Sherlock Holmes
Used to
The big man

Házi feladat:

The big man (Sága 251. oldal)
Used to
Shetlock Holmes szinoníma keresés

Óra kezdete: 2019-01-09 16:00

Órai munka:

Javító dolgozatok
used to gyakorlása
Sherlock Holmes: The first murdrers (lexikális gyakorlatok)

Házi feladat:

ragacsok (Sherlock Holmes)
WOW2 Unit 15 1A szavait megtanulni
used to elmélet

Óra kezdete: 2019-01-07 16:00

Órai munka:

Sherlock Holmes
Used to elmélet és gyakorlat

Házi feladat:

Sárga: Used to elmélet
253/1,2
254/4
Sherlock Holmes szavai (the first murders)

Óra kezdete: 2018-12-19 16:00

Órai munka:

Christmas is coming

Házi feladat:

A kiadott feladatlapon
Első óra: január 7.

Óra kezdete: 2018-12-17 16:00

Órai munka:

Sherlock Holmes: The first murders

Házi feladat:

a kiadott lapon, amit január 7-re kell megcsinálmi
szerdán ünneplés, az ajándékot nr hagyd otthon

Óra kezdete: 2018-12-12 16:00

Órai munka:

Dolgozat

Házi feladat:

Feladatlap

Óra kezdete: 2018-12-10 16:00

Órai munka:

összefoglalás
some/any
too/enough
in/on/at
can/could/be able to

Házi feladat:

a kiadott lapon

Óra kezdete: 2018-12-05 16:00

Házi feladat:

Külön lapon

Óra kezdete: 2018-11-28 16:00

Órai munka:

Past Simple
Past Continuous
Passzive voice

Házi feladat:

Passzív szrkezet gyakorlása a kiadott lapon

Óra kezdete: 2018-11-26 16:00

Órai munka:

3 alak gyahorlása
Melléknevek fokozása számonérés
Javító: Presentek

Házi feladat:

Lapon: VI., XI
Átnézni: Sárga könyv: Unit 37 Passive voice

Óra kezdete: 2018-11-21 16:00

Órai munka:

Témazáró megbeszélése
Melléknév fokozás gyakorlása

Házi feladat:

Lapon: I,II,II és VIII.

Óra kezdete: 2018-11-19 16:00

Órai munka:

Időharározó gyakorlása
Melléknév fokozása

Házi feladat:

Melléknév fokozás elmélete, számonkérés lesz!!!
Mondatok fordítása (Ragacs)
Dunakeszi tétel javító

Óra kezdete: 2018-11-14 16:00

Órai munka:

Sherlock – Intro
időhatározók ism.
Titanic feladatok

Házi feladat:

3 alak (213.-214.o.)
Időhatározók
Ragacs fordítani

Óra kezdete: 2018-11-12 16:00

Órai munka:

hf ellenőrzése, Témazáró (Presentek), témazáró megbeszélése

Házi feladat:

SH szavai szódolgozatra, igék 3 alakját dolgozatra tanulni Sárga 213-214.o.), ismételni, Past Simple szabályát sárga könyvből ismételni, tanulni (207-212.o)
Témazáró lap befejezése, ami kimaradt az órán.

Óra kezdete: 2018-11-07 16:00

Órai munka:

Present tenses
Sherlock Holmes -Introduction

Házi feladat:

Külön lap (Angol nyelvvizsga feladatlap)
Error correction (külön lapon)
Presentek témazáróra készülni
Hiányzóknak anyag a faliújságon

Óra kezdete: 2018-11-05 16:00

Órai munka:

Névmások
Presentek
Sherlock Holmes – Introduction

Házi feladat:

Dunakeszi tétel
Sherlocj Holmes Introduction olvasni és fordítani
szavak

Óra kezdete: 2018-10-24 16:00

Házi feladat:

Névmásokat átnézni
külön lapon: névmások és feladatlap
Dunakeszi tétel

Óra kezdete: 2018-10-17 16:00

Órai munka:

Teszt
present Perfect


1700-as csoport (018017)

Óra kezdete: 2019-01-10 16:00

Órai munka:

Felszólító mód gyakorlása

Házi feladat:

Feladatlap ( 1,5,6 feladatot a füzetbe kell írni)
Gergő, Dani: a mai házi feladat mondataiból 10 darabot átalakítani tiltássá)

Óra kezdete: 2019-01-08 16:00

Órai munka:

Felszólító mód gyakorlása
Tiltó mondat
számok gyakorlása

Házi feladat:

Az órai ragacs összekötött mondatait leírni angolul és magyarul!
A számokból (20-ig) dolgozat

Óra kezdete: 2018-12-18 16:00

Órai munka:

Színek ddolgozat
számok 20-ig

Házi feladat:

You and Me tk 39.o 9. számokat lemásolni + megtanulni
szótár szavait tanulni
AJÁNDÉK

Óra kezdete: 2018-12-13 16:00

Órai munka:

Gyakorlás
Színek

Házi feladat:

Színeket 1-szer lemásolni + megtanulni
You and me MF 20/5,6 21/7,8

Óra kezdete: 2018-12-11 16:00

Órai munka:

Gyakorlás, felszólító mód (You and me 4. Unit)

Házi feladat:

Szódolgozat hibáiból 5 db-ot írni kijavítva,
Új szavakat 2x leírni + megtanulni!
You and me munkafüzet: 14. oldal/1. feladat, 15. oldal / 2.,3.,4.

Óra kezdete: 2018-12-06 16:00

Órai munka:

családtagok

Házi feladat:

A szótár szavait megtanulni – szódolgozat
A kép alapján a füzetbe írni a családról ( apa, anya, testvér)
Családi képet kell hozni és be kell mutatni a családtagokat (3 db) fejből

Óra kezdete: 2018-12-04 16:00

Órai munka:

Is this gyakorlása + rövid válaszok

Házi feladat:

Junior English Grammar 1. 5/D,E 10/F 16/C 17/F
Szódolgozat lesz

Óra kezdete: 2018-11-29 16:00

Órai munka:

a,the, my, your

Házi feladat:

Jun.Eng.Gram.1. 4/A,B,C 9/D, 15/A, 28/B
You and Me Mf 12/5,6
Szótárt tanulni

Óra kezdete: 2018-11-27 16:00

Órai munka:

Állítás
Tagadás

Házi feladat:

Ragacs
Órai füzet tan.

Óra kezdete: 2018-11-22 16:00

Órai munka:

a, te, my, your

Házi feladat:

Feladatlap
Ragacsok( fordítani)
Órai ragacsot megtanulni
Az órai feladatot befejezni

Óra kezdete: 2018-11-20 16:00

Órai munka:

Témazáró
Tesz

Házi feladat:

Tz lap
szótár új szavait lámolsni 2-szer + megtanulni

Óra kezdete: 2018-11-15 16:00

Órai munka:

Javító szódolgozat
a, an használata

Házi feladat:

Junior Eng. Gram. 1. 7.o. megtanulni + a szavakat átmásolni a szótárba + megtanulni
8/A 9/C 10/E
You and Me MF 13/7

Óra kezdete: 2018-11-08 16:00

Órai munka:

Számok, műveletek
What’s this

Házi feladat:

Betűvel leírni és elvégezni a számításokat.
Pl. 2 + 5 =
two plus five are seven

5 + 3=
3 +7 =
5 + 5 =
8 -3 =
2 + … = 8
10-8 =
6 – 4 =
10- … = 1
9 – 2 =
5-4 =
8 – 1 =
8 + 1 =
You and Me Mf 9/7,8,9
Szótárt 2-szer lemásolni + megtanulni
Ellenőrzőt aláíratni

Óra kezdete: 2018-11-06 16:00

Órai munka:

Számok
This
What/Who is this?

Házi feladat:

Számokat lemásolmi
Órai ragacsot megtanulni
You and Me Mf 6/1,2 7/3 8/5,6

Óra kezdete: 2018-10-25 16:00

Házi feladat:

Javító dolgozatra készülni 3-szor lemásol a dolgozatot
Órai füzetből a kimeltet megtanulni jelentéssel együtt
Órai ragcsot magyarul és angolul lemásolni
You and Me Tk 8.o. (színes számokat lemásolni 2-szer + megtanulni

Óra kezdete: 2018-10-18 16:00

Órai munka:

Szódolgozat
He is
She is

Házi feladat:

A dolgozatot 1-szer leírni magyarul és angolul + tanulni a javító szódolgozatra
Junior English Sárga 27. a kiemelteket megtanulni
A csoport neveivel a minta alapján mondatokat írni. Pl. She is Erika. = She’s Erika
(Gergő, Dani, Beni, Lili, Dorci)

Óra kezdete: 2018-10-16 16:00

Órai munka:

You and Me 4-5.o.
Zany Zoo

Házi feladat:

Dolgozat másolás
Szótárt 1-szer másolni (baby-től) + megtanulni
You and Me Mf 4/5,6
Szorgalmi (5-ért) Zany Zoo ( 5.o. ) kívülről


2600-as csoport (018026)

Óra kezdete: 2019-01-14 14:20

Órai munka:

Képleírás, School tétel kérdésekben, hf., ellenőrzés, Reward17, Teszt Felmigid.sor, Passzív szerkezet rendszerezése

Házi feladat:

Passzív ismétlése, tanulása NK/U/25. 118,119.o.. School tétel felelésre, BB.41.o.szavak szódolgozatra. NK/U/25.122/1,2,3.

Óra kezdete: 2019-01-10 14:20

Órai munka:

Future rendszerezése

Házi feladat:

Feladatlap

Óra kezdete: 2019-01-07 14:20

Órai munka:

Future rendszerezése

Házi feladat:

Futures : Nk 11-17 fejezet
Nk 65/3, NK 239/test 3 240/Test4

Óra kezdete: 2018-12-13 14:20

Órai munka:

Szódolgozat, Fordítás, Listening,

Házi feladat:

Blackbird 23. oldal szavaiból szódolgozat, 17-18. oldal javító
Ragacs 23. oldal Toto, feladatlap (1.,4. feladat)

Óra kezdete: 2018-12-10 14:20

Órai munka:

Nk 12

Házi feladat:

Nk 12. fejezet elmélete
Nk57/1,2,3,4 (58 folyt 58/5,6
Javító dolgozatra készülni

Óra kezdete: 2018-12-06 14:20

Órai munka:

Bb23
Bb17-18
Nk U.17

Házi feladat:

Javító szódolgozat Bb szavaiból
BB 23 memoriter + szavai
Nk Unit 17 elmélet
Nk. 69/3 70/4,5,6

Óra kezdete: 2018-12-03 14:20

Órai munka:

BB 23 feladatok, számonkérés

Házi feladat:

BB25/b, 26/C, d + szószedet bejelölt szavaiból számonkérs + aki nem felelt a BB 23-ból + Zs.
Sárga Tk. 323/13 ( 1 – 26)

Óra kezdete: 2018-11-29 14:20

Házi feladat:

BB 23 szódolgozat + memoriter
A lap szavai
BB 25/b 26/c,d

Óra kezdete: 2018-11-26 14:20

Órai munka:

Teszt
Dolgozat (ugye)
BB23. lexika

Házi feladat:

Javító dolgozat ( ugye kérdések)
Ragacs szavakat megtanulni – szódolgozat
Bb. 23. a ragcs szavak segítsével megoldani + írásban lefordítni

Óra kezdete: 2018-11-22 14:20

Órai munka:

Ugye kérdés gyakorlása

Házi feladat:

Átismételni NK unit11,13,14,15 vagy a Future-s lapot
Nk. 39/6 44/7 220/11-21

Óra kezdete: 2018-11-19 14:20

Órai munka:

Feladatlap (pastok)
Listening 06

Házi feladat:

Sárga Tk 322/11 szótározni + fordítani, 314/3
Ugye kérdések szabálya
Teszt lesz

Óra kezdete: 2018-11-15 14:20

Házi feladat:

BB 50-51 fordításból dolgozat
Átismételni a Sárga Tk-ban Ugye kérdés elméletetét
NK219/1,2 220/3, 220/4 (1-10)

Óra kezdete: 2018-11-12 14:20

Órai munka:

Past
Used to
vegyes gyakorlatok

Házi feladat:

Névmások javító folgozat
NK 18 szabály
Pastok szabálya
BB 50-51 fordítás magyarról angolra

Óra kezdete: 2018-11-08 14:20

Házi feladat:

Javító dolg ( némások, recipe)
Időhatározók
Ragacs fordítás
NK 236/test1, 237-238/test2
Nk Unit 18 elmélet + 73/3,4

Óra kezdete: 2018-11-05 14:20

Házi feladat:

Pastokól dolgozat
Javító szódolgozat a Recipe szavakból
NK unit 10/9 1-20 mondatból szóban felelés
BB 29 Mas Wedding íréásban fordítani

Óra kezdete: 2018-10-25 14:20

Órai munka:

Szódolgozat ( recipe)
Pastok (4)

Házi feladat:

Javító szódolgozat ( Recipe)
4 Past elmélete ( lsd NK TK) Dolgozat lesz
Nk37/2 47/3 48/5,6 51/3
Ragcs fordítás


4100-as csoport (018041)

Óra kezdete: 2019-01-09 17:45

Órai munka:

a little/ a few
much/many
birtokos szerkezetek
felszólítás
személyes névmás tárgy esete

Házi feladat:

Tk 99-100 oldalak
106/1,2
10763,4
108/6
110/14
a 7. lecke szavai

Óra kezdete: 2018-12-19 17:45

Órai munka:

Some/any gyakorlása
Christmas is coming

Házi feladat:

a kiadott feladatlapon
Első óra: január 9.

Óra kezdete: 2018-12-12 17:45

Órai munka:

some/any
much/many
a few/a little

Házi feladat:

Unit 7 minden hiányzó feladata

Óra kezdete: 2018-12-05 17:45

Órai munka:

képleírás
szódolgozat
ház/lakás kép
some/any
Much/many

Házi feladat:

tk 91/1,2
92/1
94/8

Óra kezdete: 2018-11-28 17:45

Órai munka:

in the living room
in the bedroom
in the kitchen
in the bathroom
szókincs
képleírások

Házi feladat:

76/5
77/6,7
78/9
szavak 81-83. oldal

Óra kezdete: 2018-11-21 17:45

Órai munka:

Unit 6 A nice flat
In the living room
In the kitchen

Házi feladat:

71. oldal párbeszéd (A,B,C)
75/1,2
76/3,4
79/11 a maradék mondatok lefordítása

Óra kezdete: 2018-11-14 17:45

Órai munka:

Birtokos szerkezet gyakorlása, Párbeszédek hallgatása, eljátszása , Video Anett teszt Streamline Unit 04

Házi feladat:

Tkv 72. oldal There is/there are szerkezet, 71. oldal párbeszédet megtanulni,
Írásbeli 79./11. a kijelölt mondatok, 70. oldal Reading lefordítani (There is/there are bekarikazni)

Óra kezdete: 2018-11-07 17:45

Órai munka:

Birtokviszony

Házi feladat:

60/1,2,3 64. OLDAL VÉGIG ÉS A SZAVAK ÉS AZ A NÉHÁNY SZÁM

Óra kezdete: 2018-10-31 17:45

Órai munka:

Have/has got
szöveghallgatás

Házi feladat:

53/1,2,3,4
57/13,14
58. oldal szavak

Óra kezdete: 2018-10-24 17:45

Órai munka:

Have got/has got állító, kérdő, tagadó mondatok

Házi feladat:

Fogalmazás magatokról, és egy családtagról.
What is he/she like? (testalkat, testrészek) külön lapra!!! 10-15 mondat/személy
54/6,7
55/8
56/11
Mr Black 51. oldal

Óra kezdete: 2018-10-17 17:45

Órai munka:

How are you?
család
melléknevek
teszt – vegyes feladatok

Házi feladat:

Tankönyv 45/8 és 47/13,14,15
szavak, melléknevek


4400-as csoport (018044)

Óra kezdete: 2018-12-18 18:00

Órai munka:

Passzív gyakorlás, Anett, video lessons

Házi feladat:

Zöld könyv 247. oldal 2.,3.,250. oldal 8.,9.,10., 250. oldal 11.,12.,13., 252. oldal 14..,16.,255. oldal 22.,

Óra kezdete: 2018-12-11 18:00

Órai munka:

Passzív szerkezet, fordítás

Házi feladat:

Németh Katalin 25. fejezet Passzív 1., 2.,3., 126/16. ragacs

Óra kezdete: 2018-12-04 18:00

Órai munka:

Gyakorlás, névmások, some, any, igeidők, szövegértés

Házi feladat:

234. oldal The eight o’clock news lefordítani, 236. oldal lefordítani. 237. oldal 3. , 250. oldal 8.9.

Óra kezdete: 2018-11-27 18:00

Órai munka:

Anett pastok, listening, gyakorlás

Házi feladat:

Ismétlő feladatlap, némások fordítás,

Óra kezdete: 2018-11-20 18:00

Órai munka:

Hallás utáni szövegértés, Pastok: fordítások

Házi feladat:

Ragacs: fordítások, Past-ok feladatlap, Németh Katalin 7 unit

Óra kezdete: 2018-11-13 18:00

Órai munka:

pastok, Past perfect continuous, gyakorlás

Házi feladat:

Németh Katalin 10. Unit minden feladata

Óra kezdete: 2018-11-06 18:00

Órai munka:

Gyakorlás, szövegértés hallás utáni, Past Perfect

Házi feladat:

Past Perfect feladatlapok, Németh Katalin Unit 9. 46. oldal 1., 47. oldal 2., 3. feladat 4.,5.,6.

Óra kezdete: 2018-10-30 18:00

Órai munka:

Pastok rendszerezése, Past Simple Past Continuous, Thanksgiving

Házi feladat:

3 igealakot tanulni, Németh Katalin: 4. unit 24. oldal 1.,2.,3., Unit 5. 29. oldal 2., 4., 30. oldal 5.

Óra kezdete: 2018-10-16 18:00

Órai munka:

Presentek ismétlés, Anett teszt

Házi feladat:

Presentek a Németh Katalinból, a 3 alak megtanulása


4700-as csoport (018047)

Óra kezdete: 2018-11-22 17:45

Házi feladat:

Tesztkönyv melléklet 41/4 43/7
29/20, 30/21 31/22 32/23
Tételek

Óra kezdete: 2018-11-20 17:45

Órai munka:

teszt
dolgozat Test02
be used to, get used to

Házi feladat:

Ragacsok
Ciromsárga könyvből átismételni a Feltételes módot + óhajtó momdatot ( NK is jó!)

Óra kezdete: 2018-11-15 17:45

Házi feladat:

Testbook Test02 dolgozat
az eddigi tételeket tzdni
NK236,237, 238, 239, 240,241,242,

Óra kezdete: 2018-11-13 17:45

Házi feladat:

Tesztkönyv test01 ( 1-50) dolgozat
Javító dolgozat ( módbeli segédigék)
Tesztkönyv Teszt02 ( melléklet segítségével, szótározva, jegyzetelve)
(Szólni: NK12 fejezetet átvenni + is said to be szerkezetet)

Óra kezdete: 2018-11-08 17:45

Házi feladat:

Tétel (Sport)
Tesztkönyv 66/4
BB 57/a Cheating gap filling

Óra kezdete: 2018-11-06 17:45

Házi feladat:

Dolgozat módebelisegédigékbő
Képleírás

Óra kezdete: 2018-10-25 17:45

Órai munka:

Dolgozat Test01 ( 1-25)
Módbeli seggédigék másodlagos jelentése

Házi feladat:

Ragacsok
Nk 37 elmélet + küldök feladatot
Education tétel + BB23 tételek
Tesztkönyv 76/1, 77/278/3
6-án nyolcig leszünk, pótoljuk az órát

Óra kezdete: 2018-10-18 17:45

Órai munka:

test01 ( 1-35)

Házi feladat:

Teszt 01 (1-35) dolgozat
Testbook 169/V 4/1,2 65/3
Education tétel

Óra kezdete: 2018-10-16 17:45

Órai munka:

Fordítás angolról 1

Házi feladat:

Testbook 64/2