Házi feladat

1100        1200        1300        1400        1500        1600

1700        2600        4100        4400        4700        


1100-as csoport (018011)

Óra kezdete: 2019-03-18 16:00

Órai munka:

Témazáró Unit 04

Házi feladat:

A témazáró feladatlap kitöltése

Óra kezdete: 2019-03-13 16:00

Órai munka:

Időjárás, birtokos névmások gyakorlás, óraidő

Házi feladat:

Az összes szót a szótárból átnézmi, ragacsokat (fordításokat) is, hétfőn témazáró, birtokos szerkezet, óra, időjárás, Search átnézni

Óra kezdete: 2019-03-11 16:00

Órai munka:

Óra gyakorlása, Weather szavai, Listening

Házi feladat:

Megtanulni a tételt és a Search szavait (javító)
Rózsaszín könyv 19. oldal Weather in the USA lefordítani és alatta a kiegészítős szöveget megcsinálni, rózsaszín könyv hátul: 10. oldal Time + sárga könyv 101. oldal 2. feladat,
Jövő héten témazáró, a szótárban az összes szó és ragacs fel van adva

Óra kezdete: 2019-03-06 16:00

Órai munka:

Tételből felelés, Search fordítás (rózsaszín köny 18. oldal), Óra megtanulása, gyakorlása (sárga könyv 99. oldal)

Házi feladat:

Javító szódolgozat a Search szavaiból, Seasons tételből javítás, a ragacs fordítása, feladatlap 6. feladat, Sárga könyv 101. oldal 1. feladat, óra megtanulása.

Óra kezdete: 2019-03-04 16:00

Órai munka:

Számonkérés (4 Seasons), gyakorlás

Házi feladat:

Témazáró feladatlap ( 1.,2.,3.,4.,7. feladatok) Tanulni a tételt (4 seasons) Search rózsaszín könyv 18. oldal lefordítani, a Search szavait megtanulni (szódolgozat) 18. oldal a szöveg alatti kiegészítős feladat)

Óra kezdete: 2019-02-27 16:00

Órai munka:

Színek, Search, birtokos névmások, birtokos szerkezet

Házi feladat:

a Search szavait + színek szavait megtanulni, a ragacs (Search-ből kikeresni a kifejezéseket, Weather tételt megtanulni, felelés lesz
rózsaszín könyv 1oldal alján kiegészítős feladat

Óra kezdete: 2019-02-25 16:00

Órai munka:

Birtokos szerkezet gyakorlása, Weather tétel

Házi feladat:

Átnézni a birtokos szerkezetet, fordításból írunk megint!
Szavakat a szótárból tanulni.
Rózsaszín könyv hátul: 10 oldal Demonstratives, 11. oldal Possessive form of nouns.

Óra kezdete: 2019-02-20 16:00

Órai munka:

Birtokos szerkezet, jelzői birtokos névmásokm gyakorlás

Házi feladat:

Szavak tanulása, birtokos névmásokat megtanulni + szabály (sárga könyv 26. oldal), Sárga könyv 41. oldal: 31.,32. feladat, 43. oldal 38, 39.,

Óra kezdete: 2019-02-18 16:00

Órai munka:

Birtokos szerkezet gyakorlása, családtagok

Házi feladat:

Szavakat tanulni a szótárból (dolgozat) , a birtokos szerkezet szabályát megtanulni, ragacson lévő fordítás, sárga könyv 55. oldal 4. feladat (ahol lehet, minmd a kettővel), 57. oldal 7. ahol lehet mind a kettővel

Óra kezdete: 2019-02-13 16:00

Órai munka:

családtagok, birtokos szerkezetek (-‘s, of), gyakorlás

Házi feladat:

Megtanulni az új szavakat, a birtokos szerkezet szabályát a füzetből megtanulni (dolgozat), javító szódolgozatra készülni,
Rózsaszín könyv 15. oldal 1B, átírni OF -os szerkezetté, sárga könyv 57. oldal 8.,9. feladat

Óra kezdete: 2019-02-11 16:00

Órai munka:

Javító dolgozatok, családtagok, birtokos szekezetek

Házi feladat:

Megtanulni a családtagok neveit (lapról és szótárból), Birtokos szerkezet szabályát Sárga könyv 53. oldal kiemelt tudnivalókat.
Sárga könyv 56. oldal 6.

Óra kezdete: 2019-02-06 16:00

Órai munka:

Gyakorlás, javító tz-re készülés

Házi feladat:

Szavakat megtanulni, a javító témazáróra készülni. sárga könyv 47. oldal 4., 49. oldal 3., 62. oldal 7., 8., 10, a múltkori feladatlapon a hiányzó feladatok

Óra kezdete: 2019-02-04 16:00

Órai munka:

Ismétlés, témazáró

Házi feladat:

A My home tételt tanulni: feleés szerdán
témazáró kitöltése

Óra kezdete: 2019-01-30 16:00

Órai munka:

Ismétlés, Anett teszt Unit 03

Házi feladat:

Minden eddigi szó (Solar village-től, testrészek, bútorok, stb) , fordítás (ragacson) sárga könyv 63. oldal 13-as feladat, My home tétel (jövő héten felelés) Ellenőrző!!!)

Óra kezdete: 2019-01-28 16:00

Órai munka:

Elöljárószavak gyakorlása, there is/there are, Kitchen, bedroom, bathroom szavak

Házi feladat:

A lakással kapcsolatos szavak megtanulása (szótárból és az órai füzetben beragasztottak), Sárga könyv: 63. oldal 14, 11.,12.
ellenőrzőt hozni!! aki még nem adta be

Óra kezdete: 2019-01-23 16:00

Órai munka:

elöljárószavak gyakorslása, There is, there are

Házi feladat:

Elöljárószavakat megtanulni, új szavakat , sárga könyv 69. oldal 2,3., , My home tétel

Óra kezdete: 2019-01-21 16:00

Órai munka:

bútorok, lakás, cselekvések, elöljárószavak

Házi feladat:

Szavakat tanulni, javító szódolgozatra készülni (lakás részei, cselekvések) There is/there are feladatlap
sárga könyv 64. oldal 16. feladat, (bünti feladat 65. o vers)

Óra kezdete: 2019-01-16 16:00

Órai munka:

lAKÁS RÉSZEI, BÚTOROK, THEREIS/THERE ARE,

Házi feladat:

A szavakat tanulni a szótárból és a füzetből, kijavítani a hibákat az óra feladatokban, a ragacs táblázatba beírni az igék. leírni a lakásban lévő helyiségekben lévő tárgyakat, ( 5x 3)

Óra kezdete: 2019-01-14 16:00

Órai munka:

Javító dolgozatok, gyakorlás, lakás részei, nappali bútorai

Házi feladat:

Szavakat megtanulni (lakás részei, nappali bútorai, részei), Tétel, szavak javító megtanulni, ragacs fordítás

Óra kezdete: 2019-01-09 16:00

Órai munka:

Személyleírás gyakorlása, számonkérés a tételből, My room, a lakás részei

Házi feladat:

Szavakat tanulni, rózsaszín köny oldal 13. 2E feladat alapján írsz a szobádról egy fogalmazást, sárga könyv 43. oldal 37. feladat 36. feladat (kivéve 11. 12. ,omdat) (tétel, aki még nem mondta fel, javító szódolgozat)

Óra kezdete: 2019-01-07 16:00

Órai munka:

Házi feladatok ellenőrzése, személyleírás gyakorlása, fordítás, ismétlés

Házi feladat:

Megtanuéni a My family (felelés) , szavakat tanulni (testrészek, Search, személyleírás, My Monster) , rózsaszín könyv hátul 9. oldal válaszolni a kérdésekre, A feladat

Óra kezdete: 2018-12-19 16:00

Órai munka:

Gyakorlás, My monster, személyleírtás

Házi feladat:

Szavakat megtanulni (monster, testrészek, személyleírás SEarch szavai Solar village -aki még nem írt)
Feladatlap , Sárga könyv 44. oldal 43. feladat, 50. oldal 4. feladat , 3 családtagról személyleírást adni


1200-as csoport (018012)

Óra kezdete: 2019-03-19 16:00

Órai munka:

Sherlock
ismétlés

Házi feladat:

Sárga 322/12 15-32
Jack kills again – ford. végig!- tartalomból felelés!
Zöld hátul 19-20.o./Will our Earth survive? SZAVAIT TAN!

Óra kezdete: 2019-03-14 16:00

Órai munka:

ismétlés
fordítás
képleírás

Házi feladat:

Sárga 322.o./ 12./1-14
Sherlock 3.fejezet
Zöld hátul 19-20.o./Will our Earth survive? SZAVAIT TAN!

Óra kezdete: 2019-03-12 16:00

Órai munka:

question tag javító
gyakorlás

Házi feladat:

Sárga 322.o./ 12./1-14
Sherlock 3.fejezet
Zöld hátul 19-20.o./Will our Earth survive?
40.o./Living on Mars

Óra kezdete: 2019-03-07 16:00

Órai munka:

ismétlő nyomi teszt
too / enough
question tag

Házi feladat:

Zöld elöl 79.o./ fordítani, 80/A
Sárga 142.o./8.
Question tag-es javítóra készülni!

Óra kezdete: 2019-03-05 16:00

Órai munka:

question tag dolgozat
too enough gyakorlás

Házi feladat:

Pandora 44-45.o. hátul zöld
Sárga 140.o./ 6a
LAP

Óra kezdete: 2019-02-28 16:00

Órai munka:

question tag
Sherlock 3. fejezet
too/ enough

Házi feladat:

Zöld hátul 44-45.o. q.tag , A,B
Question tag tz
Sárga 139.o./1,2,3

Óra kezdete: 2019-02-26 16:00

Órai munka:

question tags
házi ell.

Házi feladat:

Sárga 152.o./7,8,9,
154.o. /11
3.fejezet ford.

Óra kezdete: 2019-02-21 16:00

Órai munka:

Question tags

Házi feladat:

Sárga 150.o./ 4, 151.o./ 5,6 154/12
Sherlock 3. fejezet

Óra kezdete: 2019-02-19 16:00

Órai munka:

szódolgozat – Moriarty
ugye kérdés – unit 24
gyakorlás
tz javítóra készülni

Házi feladat:

Zöld hátul 46.o./A
Sárga 149.o. /1
150/ 2,3 151.o./6b
Ugye kérdés TAN! (unit 24, 147.o.)

Óra kezdete: 2019-02-14 16:00

Órai munka:

pastok
sherlock

Házi feladat:

Javítóra készülni!
Sherlock ragacs, 3.fejezet
Sherlock szódolgozat! (Moriarty)
Összefoglalás Moriarty-s rész
Zöld elöl 75.o. 1A lefordítani

Óra kezdete: 2019-02-12 16:00

Órai munka:

témazáró- pastok

Házi feladat:

car mechanic TAN!
Zöld elöl 75.o. 1A lefordítani
Moriarty végig ford.

Óra kezdete: 2019-02-07 16:00

Órai munka:

pastok – ismétlés
Sherlock Holmes

Házi feladat:

Tz-re készülni! PASTOK
Sárga 233.o./8 maradék

Óra kezdete: 2019-02-05 16:00

Órai munka:

teszt – pastok
házi ellenőrzése
képleírás

Házi feladat:

Képleírás memo TAN!
Ragacs maradék ford.
(Sherlock 2. ford.)

Óra kezdete: 2019-01-31 16:00

Órai munka:

past perfect
pastok
teszt

Házi feladat:

Sárga 239.o./5.
Ragacs első 12 ford.
Képleírás TAN!

Óra kezdete: 2019-01-29 16:00

Órai munka:

past perfect
gyakorlás
képleírás
memo

Házi feladat:

Sárga 238.o./ 3,4
239.o./6
Szavak TAN!
Képleírás
PASTOK teszt

Óra kezdete: 2019-01-24 16:00

Órai munka:

past perfect gyakorlás
ghost story

Házi feladat:

Sárga 232/6. 233.o./ 8 1-10.
238./3.
+képes tétel

Óra kezdete: 2019-01-22 16:00

Órai munka:

past perf.
szódolgozat

Házi feladat:

Keddre: szöveg together-ig, csüt.re végig
Ghost story
Sárga 231.o./3., 235.o./ 5,7.

Óra kezdete: 2019-01-17 16:00

Órai munka:

past perf
emergency

Házi feladat:

Sárga 230.o./1,2
Past perf TAN!
Forgotten years + Emergency SZÓDOGA
LAP – Ghost story

Óra kezdete: 2019-01-15 16:00

Órai munka:

The forgotten years
Past perfect

Házi feladat:

LAP X, XII
PAST PERF. Unit 32 Sárga TAN!
Sárga 233.o./7., 232.o./5.
The forgotten years szavai TAN!

Óra kezdete: 2019-01-10 16:00

Órai munka:

Sherlock 2. fejezet eleje
házi e4llenőrzése
used to dolgozat

Házi feladat:

Sherlock 2. fejezet ford.
LAP VII, VIII, IX, XI.

Óra kezdete: 2019-01-08 16:00

Órai munka:

Sherlock holmes
used to

Házi feladat:

Lap I-V.


1300-as csoport (018013)

Óra kezdete: 2019-03-19 14:20

Órai munka:

passzív
Pandás szöveg zöld 44.o.

Házi feladat:

About me (átírni) + tan!
Zöld 44.o. szavai TAN!
Passzív teszt javító
Sárga 270.o./ 2. 276.o./16,17

Óra kezdete: 2019-03-14 14:20

Órai munka:

passzív – ditransitiv igék
Panda – zöld elöl 44.o.

Házi feladat:

zöld 44.o. szöveg szavai Tan!+ kérdésekre válaszolni
Ragacs (Robi ford.)
Ragacs 2féleképpen passzív
About me tételt átírni+csüt-re tan.

Óra kezdete: 2019-03-12 14:20

Órai munka:

passzív
gyakorlás
about me tétel

Házi feladat:

Zöld hátul 26.o.
Sárga 275.o./ 15.
PASSZÍV szabály!
Tételt átírni

Óra kezdete: 2019-03-07 14:20

Órai munka:

passzív
About me tétel

Házi feladat:

Zöld hátul 25.o./ maradék
Tételt csütörtökre átírni
Sárga 272.o./7., 8, 275.o./14

Óra kezdete: 2019-03-05 14:20

Órai munka:

jelen javító
Robinson 3. fejezet
passzív

Házi feladat:

Zöld hátul 24.o./ A, B,C
Sárga 272.o./ 6.
Passzív szabály, szerkezet TAN!

Óra kezdete: 2019-02-28 14:20

Órai munka:

presentek házi ell.
Robinson 2. fejezet – listening

Házi feladat:

Robinson 3. fejezet fordítani
Ragacs maradék
Present javítóra készülni

Óra kezdete: 2019-02-26 14:20

Órai munka:

Robinson 2. fejezet
presentek gyak.
házi ell.

Házi feladat:

Robinson eddigi összefogl.
Javító jelenes doga!
RAGACS első 20 ford.
Tételes füzet!

Óra kezdete: 2019-02-21 14:20

Órai munka:

presentek javító
Robinson 2. fejezet eleje
to be allowed to

Házi feladat:

Robinson 2. fejezet végig ford.
Robinson 2. fejezet szódolgozat
Sárga 313.o./ 21- 36.

Óra kezdete: 2019-02-19 14:20

Órai munka:

dolgozat feladatainak megbeszélése
to be allowed to zöld elöl 16.o.

Házi feladat:

Robinson 2.fejezet (7.o. he cried-ig) fordítani
Sárga 313.o./ 1. 1-16 ford.
To be allowed to szerk. TAN!
JAVÍTÓRA KÉSZÜLNI!!!

Óra kezdete: 2019-02-14 14:20

Órai munka:

presentek tz

Házi feladat:

tz feladatlap

Óra kezdete: 2019-02-12 14:20

Órai munka:

present perf vs cont
gorilla memo
házi ell.
teszt

Házi feladat:

Sárga 205.o./5.
Ragacs
Present tz!
Gorillás szöveg

Óra kezdete: 2019-02-07 14:20

Órai munka:

presentek ism.

Házi feladat:

Gorilla szöveg memo
LAP 1,2,6,10,11

Óra kezdete: 2019-02-05 14:20

Órai munka:

present perf. cont.
gorilla

Házi feladat:

Sárga 196.o./ 17 c
198.o./ 21.,22,23
Gorillás szöveg
Present perf. Cont szabály

Óra kezdete: 2019-01-31 14:20

Órai munka:

present perf. / present perf.cont.
Missing gorilla
gyakorlás

Házi feladat:

gorillás szöveg TAN!
Present perf.cont. TAN
Gorillás szódoga
Know, love, been – röpi
Sárga 196.o./ 17.b, 19

Óra kezdete: 2019-01-29 14:20

Órai munka:

present perfect
Mountain gorilla

Házi feladat:

Gorillás szöveg szavait TAN!
Kedd gorillás szöveg
Zöld hátul 13.o. / Missing gorilla +remember
Sárga 196.o./17a, 18

Óra kezdete: 2019-01-24 14:20

Órai munka:

present perf.
since, for
teszt

Házi feladat:

Sárga 192/ 6, 193/8, 196/ 17.a,18
Zöld hátul 11-12.o.
Present perf. Doga

Óra kezdete: 2019-01-22 14:20

Órai munka:

present perf.
kulcsszavak
wow unit 4
Robinson szavak 1.fejezet

Házi feladat:

Zöld hátul 11.o./ első feladat, 12.o.= simple past v. pr.perf.
Sárga 193.o./ 9 194.o./13.

Óra kezdete: 2019-01-17 14:20

Órai munka:

present perfect dolgozat
Robinson listening hw
képleírás

Házi feladat:

Sárga 192.o./5,7
193.o./9,10 194.o./11
Present perfectből dolgozat!!!!

Óra kezdete: 2019-01-15 14:20

Órai munka:

present perfect
Robinson
Unit 3 zöld

Házi feladat:

Lyukas befejezni
RAGACS fordítani
DOGA present perf használat+kulcsszavak
Sárga 191.o./2,3, 195.o./14, 16

Óra kezdete: 2019-01-10 14:20

Órai munka:

present perf
Robinson 1. fejezet
Zöld unit 3 listening

Házi feladat:

Ragacs – Robinson
Zöld unit 3 szöveg + 2A szavai TAN!
Zöld hátul 8-9.o.

Óra kezdete: 2019-01-08 14:20

Órai munka:

házi ellenőrzése
Robinson – bevezető + első fejezet
Present perfect

Házi feladat:

Zöld hátul 8.o./ jobb felső
Sárga 191.o./ 1., 192. o./ 4.
Present Perf. Szabály+ kulcsszavak
Robinson – 1 fejezet
Szódolgozat zöld hátul 19-20.o.


1400-as csoport (018014)

Óra kezdete: 2019-03-18 16:00

Házi feladat:

Ragacs

Óra kezdete: 2019-03-13 16:00

Órai munka:

must/have to

Házi feladat:

2 mondatot írni: must/have to/ mustn’t/ can/don’t have to – at school
Sárga 127.o./ 2,3, 4+ ford.
128/5
131/ 17
must/have to szabály TAN!

Óra kezdete: 2019-03-11 16:00

Órai munka:

Must – have to
WOW Unit 13/1A

Házi feladat:

Szavakat tanuni – szódolgozat
Must – have to szabályát megfogalmazni és leírni példácval
WOW 1.61/1A írásban fordítani

Óra kezdete: 2019-03-06 16:00

Órai munka:

Tz javítás
3 alak dolg

Házi feladat:

Feladatlap

Óra kezdete: 2019-03-04 16:00

Órai munka:

Tz ellőnőrzés

Házi feladat:

Tz lap IX. feladat szavait megtanulni (szótár) + a feladatot magyarra írásban lefordítani.
Javító Tz + 3 alak dolgozatra készülni

Óra kezdete: 2019-02-27 16:00

Órai munka:

Tz

Házi feladat:

3 alak javító

Óra kezdete: 2019-02-25 16:00

Órai munka:

Részmennyiségek
3 alak
teszt

Házi feladat:

3 alak – egészből dolgizat
részmennyiségek lapról tanulni
Sárga Tk. 309/test9; 83/10
Tz lesz

Óra kezdete: 2019-02-20 16:00

Órai munka:

Teszt
Gyakorlás

Házi feladat:

3 alak végig
Sárga Tk 302/test4 304/test5 306/test7 307/test8

Óra kezdete: 2019-02-18 16:00

Órai munka:

There is / are fordítási gyak.

Házi feladat:

Sátga Tk. 297/Teszt1 ( végig 50 feladat)
300/Test3 végig (40 feladat)
Összefoglaló teszt lesz

Óra kezdete: 2019-02-13 16:00

Órai munka:

3 alak dolgozat
Feleléd: párbeszéd
Teszt

Házi feladat:

3 alak a TEAR-ig
Sárga Tk182/18 84/11,12

Óra kezdete: 2019-02-11 16:00

Órai munka:

Tz jav.
3 alak dolg.
Pink 47/2C

Házi feladat:

3 alak
Szótárt tanulni
Pink Tk. 47/ 2C megtanulni + füzetbe átírni: retur jegy – szabadon választott városba

Óra kezdete: 2019-02-06 16:00

Órai munka:

Tz javítás

Házi feladat:

Javító Tz-re készülni
3 alak show-ig + kártya
Pink hátu l30/A,B 31/C, D 18/Remember 19/A,B

Óra kezdete: 2019-02-04 16:00

Órai munka:

Témazáró
Gyakorlás

Házi feladat:

Pink 49/C memoriter ( bünti)
Tz feladatlap

Óra kezdete: 2019-01-30 16:00

Órai munka:

many – much – alot
3 alak

Házi feladat:

Szabály ( lap)
3 alak + kátyák
Pink elöl 50/F
Pink hátul 24/B 24 Remember, 24 Roberto and the blue nights írásban szótárral lefordítani magyarra

Óra kezdete: 2019-01-28 16:00

Órai munka:

3 alak
Much – many – few – little

Házi feladat:

30 db rendhagyó
Lap elmélet ( a bejelöt részek) – dolgozat
Sárga 82/3 83/10

Óra kezdete: 2019-01-23 16:00

Órai munka:

how mhow many
some, any
unit 10 olv.
rendhagyók

Házi feladat:

Házi: pink hátul 27.o./ A (befejezni), B
26.o./The Cosgrove Camp
Sárga 82.o./4, 5
Tan: első 25 rendhagyó (+kártya)
much, many, some, any szabály (Sárga 77-79.o.)
megszámlálható/-hatatlan főnevek TAN!

Óra kezdete: 2019-01-21 16:00

Órai munka:

Wow hátul 41-42.o.
some, any
megszámlálható, nem megszámlálható
első 15 rendhagyó

Házi feladat:

első 20 rendhagyó ( kártya első 20)
saját akadályp. 6 mondat 42.o/1E
szavak 41.o. TAN!
pink hátul 25.o.

Óra kezdete: 2019-01-16 16:00

Órai munka:

there is /are
some, any
megszámlálható/ -hatatlan

Házi feladat:

Sárga 81.o./ 1., 2. 82.o. /6, 7,8,9
első 15 rendhagyóból doga + kártya
ragacs

Óra kezdete: 2019-01-14 16:00

Órai munka:

There is / are
rendhagyók
Search
some, any

Házi feladat:

RAGACS fordítani
első 15 rendhagyó
Search szavait TAN! (doga lesz)
számolás
Mikor születtél?
Sárga 59.o./2.

Óra kezdete: 2019-01-09 16:00

Órai munka:

Present tSimple
Rendhagyó múlt idős alakok (10 db)

Házi feladat:

Feladatlap ( WOW1 Unit6/ Témazáró (WOW1 Unit 5-6)
Sárga TK 213 1-10 rendhagyó alakot megtanulni, dolgozat lesz belőle + kártyát készíteniés hozni a kártyát
Maja school tétel !!!

Óra kezdete: 2019-01-07 16:00

Órai munka:

Felelés tételből
Hf feladatlap ellenőrzése

Házi feladat:

Sárga Tk 180/10 181/13 182/17

Óra kezdete: 2018-12-19 16:00

Órai munka:

Tk Unit6 1/A

Házi feladat:

Szótárt tanulni
Feladatlap
School és meal ismétlése


1500-as csoport (018015)

Óra kezdete: 2019-03-19 16:00

Órai munka:

TZ-k ismétlője ( 3 alak és Unit 10 Era)

Házi feladat:

Időjárás tétel, ige 3 alak TZ ismétlő, Sárga hátulTest 6.

Óra kezdete: 2019-03-14 16:00

Órai munka:

Képleírás, igék 3 alakja nagydolgozat1, TZ feladatainak megoldása

Házi feladat:

Készülni az ismétlő 3 alak nagydolira és a TZ-re. Időjárás tétel.

Óra kezdete: 2019-03-12 16:00

Órai munka:

Témazáró dolgozat, időjárás tétel megbeszélése

Házi feladat:

Csütörtökre: U/10 The search szavai, Igék 3 alakja kiegészítéssel nagydolgozatra!! Témazáró dolgozat füzetbe írása, LAPOT ÜRESEN HAGYNI!!!!!, lyukas rendhagyó lapot kitölteni
NÓRI és ANNA ragacsaitok a LOTTÉBAN a faliújságon!!
Keddre: témazáró ismétlőre készülni és időjárás tétel!!

Óra kezdete: 2019-03-07 16:00

Órai munka:

Képleírás: bringások. U/10 The search, Teszt/U/10.

Házi feladat:

Nagy lap jobb oldala és a második oldala is!!; U/10 The search szavai szódolgozatra; Igék 3 alakja; How many/much lapot átnézni. Kedden témazáró lesz!!!

Óra kezdete: 2019-03-05 16:00

Órai munka:

Ismétlés, Tesz U/9

Házi feladat:

Lap bal oldala, igék 3 alakja mind

Óra kezdete: 2019-02-28 16:00

Órai munka:

Párbeszéd számonkérése, igék 3 alakja dolg., TestW/09

Házi feladat:

igék 3 lakja utsó 8 és minden előző!! Sárga 13/11, 17/4, 18/7, 19/10, 11a, 12a, 13., 20/14,15, 21/20
Test újraírása

Óra kezdete: 2019-02-26 16:00

Órai munka:

részmennyiségek dolgozat, how much/many – essential 77/78, igék 3 alak dolgozat, WOW TK 50/f, Sárga 83/10. Fordítás magyarról (how much, many), Unit 10 TOTO, Bevásárlólista TOTO, would like?Szituáció WTk2A U/10. TK 47/2c, 2/B

Házi feladat:

Tanulni párbeszédeket: és kifejezéseket: WOW/10/ 2A, 2B, 2C, 3 alak folytatása strike-tear-ig és minden előző.
WOW Munkafüzet hátul!! 28-29. oldal befejezni

Óra kezdete: 2019-02-21 16:00

Órai munka:

részmennyiségek, képleírás, how much/many gyakorlása

Házi feladat:

Igék 3 alakshut-steal -ig, Rebekának minuszok miatt memoriter !! W1047/párbeszéd, részmennyiségek lexikája dolgozatra!!
Sárga 302-305. Test 4 és 5.

Óra kezdete: 2019-02-19 16:00

Órai munka:

Képleírás: piacon, there is/are, how much/many, konténerek, W/10/45-47.o.

Házi feladat:

Szavak szódolgozatra W1/10 . 1/A és 2/d. Wow munkafüzet 27/A és B, 28. A close encounter-ig minden feladat, valamint 29.o Remember A és B feladatai

Óra kezdete: 2019-02-14 16:00

Órai munka:

There is/There are
igék 3 alakja

Házi feladat:

Sárga: 59/2
60/3,4
62/9

Óra kezdete: 2019-02-12 16:00

Órai munka:

Képleírás: turista pár, TZ befejezése, gyakorlás

Házi feladat:

Sárga 299/Test2, 300/Test3, igék 3 alakja show-ig minden!!!

Óra kezdete: 2019-02-07 16:00

Órai munka:

képleírás, ismétlő TZ-re gyakorlás

Házi feladat:

igék 3 alakja sell-ig (minden előlette lévő szót tudni!!!), TZ ismétlője 6-végig dolgozat!!

Óra kezdete: 2019-02-05 16:00

Órai munka:

Szódolgozat, témazáró ellenőrzése, gyakorlás

Házi feladat:

TZ 1-5. feladatát nagyon megtanulni, újra írjuk!!! Igék 3 alakját a következő 6 szó (lap aljáig)

Óra kezdete: 2019-01-31 16:00

Órai munka:

W/U/9/1A,D,E,2/A, szómagyarázatok

Házi feladat:

ige 3 alak 11 szó (lose-ig), TZ lapja, W/U/9. 1A , 1E és 2A szavai szódolgozatra. Hiányzóknak a TZ főépület faliújságon kirakva!!!

Óra kezdete: 2019-01-29 16:00

Órai munka:

there is/are, some/any, little/few gyakrlása, matematikai műveletek gyakorlása, Search kiegészítés U/8

Házi feladat:

Rózsaszín hátul 19 és 20. oldalak, következő 5 ige 3 alakja, 2-2 matematikai művelet 100-as körben

Óra kezdete: 2019-01-24 16:00

Órai munka:

TZ folytatása, Igék 3 alakja 1-10-ig szódolgozat, W1/U08. Search, Toto-kiegészítések, want használati köre, U/08/Extra-sorszámok, születési dárum, matematikai műveletekThere is/are szerkezetek, elöljárószók, some, any, lot of, a few használatának ismétlése Sárga 77.o.és 78.oldal.

Házi feladat:

+ 10 új 3 alak az igékből (11-20-ig), There is szabály, matematikai műveletek számonkérés lesz, WOW/hátul 25.o. some/any feladat. Sárga 81/2, 82,/3,4,5, 6, , 83/egész oldal84 egész oldal hiányzó feladatai. Szódolgozat igék 3 alakjából 1-20-ig!!!!

Óra kezdete: 2019-01-22 16:00

Órai munka:

Képleírás: filmforgatás, szódolgozat: országok és nemzetiségek, Témazáró: WOW1 első év összefoglalása

Házi feladat:

TZ.re még tanulni!! Sárga Unit/30/213. oldal 1-10 szó (utsó a choose) mindhárom alakját megtanulni dolgozatra!!

Óra kezdete: 2019-01-17 16:00

Órai munka:

KÉpleírás, want, like, hate, stb gyakorlása, 2 igeidő gyakorlása

Házi feladat:

Szódolgozat nemzetiségek és országokból. Témazáróra készülni (egyszerű és folyamatos jelen idő), többesszám, of-os szerkezet, óra, kérdésveltevések (kérdőpszavas és eldöntendő)

Óra kezdete: 2019-01-15 16:00

Órai munka:

Napirend tétel felmondás, foly. és egysz.jelen gyakorlatok (Essential, W2)

Házi feladat:

Szódolgozatra készülni: Sárga/183. új szavak
Rózsaszin hátul Unit/6/16/A,B. és 17/A,B.

Óra kezdete: 2019-01-10 16:00

Órai munka:

Képleírás, egyszereű jelen idő gyakorlása szódolgozat Lochness-ből

Házi feladat:

Sárga 183/20 fordítás. Napirend tétel Rebeka és Bence!!

Óra kezdete: 2019-01-08 16:00

Órai munka:

Képleírás: havas táj, Téli szüneti feladatsor ellenőrzése. 2 igeidő kérdés és tagadás összehasonlítása.

Házi feladat:

Sárga/U/27/17,18,19. Szódodlgozat:: Lochness szövegéből. Napirend tétel Rebeka és Bence részére!!! HF pótlás Rebeka és Bence!!!


1600-as csoport (018016)

Óra kezdete: 2019-03-13 16:00

Órai munka:

Will/Be going to/Future continuous

Házi feladat:

Sárga: 245/7
246/10
Németh Katalin: 61/2,3,4
elmélet: will/be going to/future continuous

Óra kezdete: 2019-03-11 16:00

Órai munka:

Képleírás, Sherlock Holmes

Házi feladat:

Sherloch Holmes forsítása, a kérdésekre válaszolni

Óra kezdete: 2019-03-06 16:00

Házi feladat:

Sárga: 322/12 21-40 mondatok
Sherlock Holmes 3. fejezete fordítása

Óra kezdete: 2019-03-04 16:00

Órai munka:

Témazáró
Jack the Ripper kills again

Házi feladat:

Sárga: 322/12 elsó 20
Szószedet
Témazáró

Óra kezdete: 2019-02-20 16:00

Órai munka:

Javító dolgozatok
Question tag gyakorlása

Házi feladat:

Sárga.: 149/1
Sherlock Holmes fordítása
Hibakeresés a kis lapon

Óra kezdete: 2019-02-18 16:00

Órai munka:

Professor Moriarty
szódolgozat
Question tag

Házi feladat:

Sárga: Question tag elmélet
150/2,3
Professor Moriarty fordítás akinek nem volt hétfőre

Óra kezdete: 2019-02-13 16:00

Órai munka:

Feladatlap
Professor Moriarty

Házi feladat:

Professor Moriarty lefordítása, a szavak megtanulás
Feladatlap befejezése

Óra kezdete: 2019-02-11 16:00

Órai munka:

Dolgozat (Pastok)

Házi feladat:

Párbeszéd megtanulása
Szavak megtanulása

Óra kezdete: 2019-02-06 16:00

Órai munka:

Pastok gyakorlása
A következő órán témazáró lesz!

Házi feladat:

“Past”-os mondatok fordítása 11-22
Sárga 233/8 mondatok lefordítása 21-35
Múlt idők elméleteének átismétlése
Német Katalin 51/2

Óra kezdete: 2019-02-04 16:00

Órai munka:

Pastok gyakorlása, teszt

Házi feladat:

Sárga : 233. oldal 1-20 mondat
Pastok

Óra kezdete: 2019-01-30 16:00

Órai munka:

A ghost story
Past Perfect Continuous

Házi feladat:

Sárga: 239/5,6,7
Minden múlt idő
Emergency szavai

Óra kezdete: 2019-01-28 16:00

Órai munka:

Past perfect continuous

Házi feladat:

Past Perfect continuous elmélete
Sátga: 238/3,4
Emergency szavai

Óra kezdete: 2019-01-23 16:00

Órai munka:

Past perfect
Emergency

Házi feladat:

Lapon az első feladat
Képleírás
Sárga 232/5
+ feladat: 232/6

Óra kezdete: 2019-01-21 16:00

Órai munka:

Trhe forgotten years
Past Perfect

Házi feladat:

The forgotten years 3, feladat
szavak megtanulása
Past perfect elmélet
Sárga: 230/2

Óra kezdete: 2019-01-16 16:00

Órai munka:

Used to
Sherlock Holmes
Listening

Házi feladat:

Lapon: The forgotten years
Másik lapon a fordítás
+ feladat azoknak, akiknek nem volt aláírva az ellenőrző
Sárga Unit 35 minden feladat legyen készen

Óra kezdete: 2019-01-14 16:00

Órai munka:

Sherlock Holmes
Used to
The big man

Házi feladat:

The big man (Sága 251. oldal)
Used to
Shetlock Holmes szinoníma keresés

Óra kezdete: 2019-01-09 16:00

Órai munka:

Javító dolgozatok
used to gyakorlása
Sherlock Holmes: The first murdrers (lexikális gyakorlatok)

Házi feladat:

ragacsok (Sherlock Holmes)
WOW2 Unit 15 1A szavait megtanulni
used to elmélet

Óra kezdete: 2019-01-07 16:00

Órai munka:

Sherlock Holmes
Used to elmélet és gyakorlat

Házi feladat:

Sárga: Used to elmélet
253/1,2
254/4
Sherlock Holmes szavai (the first murders)

Óra kezdete: 2018-12-19 16:00

Órai munka:

Christmas is coming

Házi feladat:

A kiadott feladatlapon
Első óra: január 7.


1700-as csoport (018017)

Óra kezdete: 2019-03-19 16:00

Órai munka:

Szódolgozat
Can gyakorlatok
Ismétló feladatok

Házi feladat:

A szódolgozatot kétszer lemásolni + jelentést odaírni (magyarul is odaírni)
Javító szódolgozat lesz

Óra kezdete: 2019-03-14 16:00

Házi feladat:

Szódolgozatra készülni
Jun. Eng. Gram. 2. 26/A, 27/B,C 28/D

Óra kezdete: 2019-03-12 16:00

Órai munka:

You and Me 33/3,5 34//
Can rendszerezése

Házi feladat:

Ragacsot tanulni ( can szabálya)
Szótár új szavaiból szódolgozat
You and Me Tk 34/6 írásban fordítnai + 3-szor olvasni 34/7
You and Me MF 34/5,6

Óra kezdete: 2019-03-07 16:00

Órai munka:

Vegyes gyakorlás
You and Me Tk 32. o. szavak + olvasás + fordítás

Házi feladat:

Szavakat magtanulni ( ragacs) Tk. 32.o.
You and Me Tk. 32.o. 3-szor elolvasni + írásbazatn magyarra lefordítani
Javító szódolgozat

Óra kezdete: 2019-03-05 16:00

Órai munka:

Unit7

Házi feladat:

Szódolgozatot 1-szer lemásolni + Javító dolgozat lesz
15 mondatot angolra fordítani

Óra kezdete: 2019-02-28 16:00

Órai munka:

You and Me tK. 28
Számok gyak
Szódolg jav.

Házi feladat:

You and Me Tk. 28.o. olvasni 2-szer
Szavakat tanulni
Számok helyesírásából dolgozat lesz
Junior Eng. Sárga 29/C,D
Junior Engn. 2. 8/A,B 9/C,D

Óra kezdete: 2019-02-26 16:00

Órai munka:

Szódolgozat
Számok 100-ig

Házi feladat:

Szódolgozatból javító
Leírni a számokat 10-től 100-ig tizesével + 50-től 60-ig
Számokból felelés

Óra kezdete: 2019-02-21 16:00

Órai munka:

Gyakorlás

Házi feladat:

Szótárt tanulni
Feladatlapot befejezni

Óra kezdete: 2019-02-19 16:00

Órai munka:

Féléves szódolgozat
Gyakorló lap

Házi feladat:

FeladatlapI, II, VI, VII

Óra kezdete: 2019-02-14 16:00

Házi feladat:

Újra másolni a múlt óra ragacs házit, javító dolgozat lesz belőle ( amiből ma írtunk dolgozatot)
Szótárt tanulni
You and Me MF 22, 23, 24, 25 o.

Óra kezdete: 2019-02-12 16:00

Órai munka:

Szódolgozat
Hónapok
Birthday

Házi feladat:

Szódolgozatot 1-szer leírni, javító dolgozat írunk
Dolgozat az előző órai házi ragacsból
A szülinapos ragacsot kitölteni + megtanulni

Óra kezdete: 2019-02-07 16:00

Órai munka:

Dolgozat ( fordítás)
Teszt
Hónapok

Házi feladat:

Hónapokat jelentéssel együtt lemásolni + megtanulni
Ragacs kitölteni

Óra kezdete: 2019-02-05 16:00

Órai munka:

This-that gyakorlása

Házi feladat:

Az órai ragacsból dolgozat lesz, lemásolni 1-szer angolul és magyarul
Dal 1-3 versszakot megtanulni
Szótárt tanulni

Óra kezdete: 2019-01-31 16:00

Órai munka:

Teszt
Gyakorlás

Házi feladat:

Junior English 1 ( sárga) 12/A,B 13/C,D 15/B 17/E 19/C, D

Óra kezdete: 2019-01-29 16:00

Órai munka:

Vegyes gyakorlás

Házi feladat:

You and me MF 16/5 17/7 18/1,2 19/3,4

Óra kezdete: 2019-01-24 16:00

Házi feladat:

1. this / that / it szabályt megt.
2. hibás szavakat kétszer leírni
3. ragacsot megoldani
szavakat tanulni

Óra kezdete: 2019-01-22 16:00

Órai munka:

Unit 05 (you and me), ‘s birtokos szerkezet, gyakorlás

Házi feladat:

A birtoklás szabályát megtanulni (a füzetből), szótárból a szavakat megtanulni, ragacs fordítás, a hibákból két sort kijavítva leírni

Óra kezdete: 2019-01-17 16:00

Órai munka:

unit 04 teszt, témazáró

Házi feladat:

témazáró feladatlap

Óra kezdete: 2019-01-15 16:00

Órai munka:

Gyakorlás, Anett, felszólító mód gyakorlása

Házi feladat:

Szavakat a szótárból tanulni, Junior English Grammar 1 28. oldal A, , 30. oldal E

Óra kezdete: 2019-01-10 16:00

Órai munka:

Felszólító mód gyakorlása

Házi feladat:

Feladatlap ( 1,5,6 feladatot a füzetbe kell írni)
Gergő, Dani: a mai házi feladat mondataiból 10 darabot átalakítani tiltássá)

Óra kezdete: 2019-01-08 16:00

Órai munka:

Felszólító mód gyakorlása
Tiltó mondat
számok gyakorlása

Házi feladat:

Az órai ragacs összekötött mondatait leírni angolul és magyarul!
A számokból (20-ig) dolgozat


2600-as csoport (018026)

Óra kezdete: 2019-03-18 14:20

Házi feladat:

Függő kérdés szabálya
Sárga Tk 292/7,8 295/15/a 296/b

Óra kezdete: 2019-03-14 14:20

Órai munka:

Dolgozat ( függő beszéd)
Remus bácsi

Óra kezdete: 2019-03-11 14:20

Órai munka:

Dolgozat BB 74-75
Függő beszéd segédigékkel + felszólító módvan

Házi feladat:

BB 74-75 javít dolgozat
Függő beszéd elméletéből dolgozat
Remus bácsi: ki ő + mese – írásban + szóban
NK 138/2

Óra kezdete: 2019-03-07 14:20

Órai munka:

Tz javítás
Függő beszéd

Házi feladat:

NK134,137 tanulni
Sárga286-287, 288/4 tanulni
Sárga 290-291/3, 292/6 29 295/13,14 296/c
BB 74-75 mondatait átnézni

Óra kezdete: 2019-03-04 14:20

Órai munka:

Teszt
Tz ell.

Házi feladat:

BB74-75 fordítás
Tz javra készülni

Óra kezdete: 2019-02-28 14:20

Órai munka:

Tz

Óra kezdete: 2019-02-25 14:20

Órai munka:

If gyak

Házi feladat:

Fotós feladat
BB 111-114 – szótározással
Tz lesz

Óra kezdete: 2019-02-21 14:20

Órai munka:

If gyakorlás

Házi feladat:

Sárga Tk unit 38 minden feladata legyen készen
If és óhajtó mondatból dolgozat, aki egyesre írj, annak külön időpontban kell jönni javítani

Óra kezdete: 2019-02-18 14:20

Órai munka:

Óhajtó mondat
If gyakorlatok
Listening

Házi feladat:

MInden elmélet az If-ről és az óhajtó mondatról
Feladatlap 1-5. füzetbe
Teszt lesz

Óra kezdete: 2019-02-14 14:20

Órai munka:

If
Feltételes mód

Házi feladat:

Sárga Tk 279 elmélet
Ragacs
Nk 116/3,4,5 117/6

Óra kezdete: 2019-02-11 14:20

Órai munka:

If gyakorlás
Segédigék feltételes módban

Házi feladat:

Sárga 285/15 befejezni + 1-15-ig dolgozat
Sárga 278/ 6 szabály

Óra kezdete: 2019-02-07 14:20

Órai munka:

If

Házi feladat:

NK110/1,2,3,4 111/5, 7,8
Cheating

Óra kezdete: 2019-02-04 14:20

Órai munka:

Cheating
If

Házi feladat:

Sárga könyv If szabálya – dolgozat lesz belőle
Cheating tartalom + jav. szódolgozat
Sárga Tk 38. fejezet 1-6 feladat + 15/ 1-15 mondat
Ellenőrzóket aláíratni

Óra kezdete: 2019-01-31 14:20

Órai munka:

If
Talking

Házi feladat:

BB 59/b
Cheating jav. szódolgozat
BB 60
BB 61 / b fordítani írásban + szótározni

Óra kezdete: 2019-01-28 14:20

Órai munka:

Cheating
Feltételes mód

Házi feladat:

Cheating tartalom (4-5 mondat)
Szódolg. jav.
BB. 55/c, 57/a
School tétel
Sárga Tk. 277.o. feltétels mód elmélete
Az előzó órai ragacs + If2-be és If3-ba átírni minden mondatot
Sárga Tk.280/1

Óra kezdete: 2019-01-24 14:20

Órai munka:

Hf ellenőrzés, W2/U/9 TZ újra írása, BB 55.o. Cheating, IF 1,2,3 megbeszélése

Házi feladat:

BB 55. o. Cheating – fordítani, szavait megtanulni szódolgozat lesz!!!, BB/54.o./b és 55.o./c kiszótározása.
Átnézni és megtanulni Német Katalin U/23. Feltételes mód elméletét, Ragacs – If 1, 2 és 3-ba is átírni minden mondatot. RAGACS LOTTÉBAN KIAKASZTVA!!!!!!!

Óra kezdete: 2019-01-21 14:20

Órai munka:

Képleírás: iskola + School tétel, HF ellenőrzése, TZ Unit9

Házi feladat:

TZ lapon (W2/U/9), BB 41. o. ragacs szavai ismétlő szódolgozatra, school tétel

Óra kezdete: 2019-01-17 14:20

Órai munka:

Felelés school tételből, passzív gyakorlása, Teszt:W201 sor

Házi feladat:

School tétel aki még nem felelt. BB41.o.szavai újra, Témazáró dolgozatra készülni!! passzív+minden egyéb – Nagy lapokról: IV,VIII,X,XI,XIII,XVI,XIX.

Óra kezdete: 2019-01-14 14:20

Órai munka:

Képleírás, School tétel kérdésekben, hf., ellenőrzés, Reward17, Teszt Felmigid.sor, Passzív szerkezet rendszerezése

Házi feladat:

Passzív ismétlése, tanulása NK/U/25. 118,119.o.. School tétel felelésre, BB.41.o.szavak szódolgozatra. NK/U/25.122/1,2,3.

Óra kezdete: 2019-01-10 14:20

Órai munka:

Future rendszerezése

Házi feladat:

Feladatlap

Óra kezdete: 2019-01-07 14:20

Órai munka:

Future rendszerezése

Házi feladat:

Futures : Nk 11-17 fejezet
Nk 65/3, NK 239/test 3 240/Test4


4100-as csoport (018041)

Óra kezdete: 2019-03-06 17:45

Házi feladat:

150/8,9,10
151/11,12
148. oldal igéket beírni
140. oldal memoriter: At the cinema

Óra kezdete: 2019-02-27 17:45

Órai munka:

Folyamatos jelen idő

Házi feladat:

Folyamatos jelen idő elmélet
146/2
147/3
148/4
149/5,6,7

Óra kezdete: 2019-02-20 17:45

Órai munka:

Ismétlés (Unit 1-9)

Házi feladat:

Mondatfordítás:
Ezek az én tollaim.
Van néhány fekete ceruzám és néhány zöld.
Add oda a tolladat.. Mutasd meg az útleveledet neki (lány). Menj oda az ajtóhoz. Senki sincs az ágy alatt. Vannak diákok a teremben? Kérhetek még egy kis kávét? Hány pohár van a szekrényben? Hol van a fürdőszoba? Van néhány autó a ház előtt. Van a közelben posta? A háznak négy nagy ablaka van. A földszinten van a nappali és a konyha, a felső szinten pedig a hálószobák. Hány fa van a képen?

Óra kezdete: 2019-02-13 17:45

Órai munka:

What’s the time,please?
One-ones
Önálló birtokos névmások

Házi feladat:

129/12,13,14
Unit 10 132-133-134. oldalak
szavak (Unit 09)

Óra kezdete: 2019-02-06 17:45

Órai munka:

What’s the time?
Főnévhelyettesítő “one-ones”
Birtokos névmás

Házi feladat:

126/5
127/7,8,9,10,11
Szavak: Unit 8

Óra kezdete: 2019-01-30 17:45

Órai munka:

Idő kifejezések (Time words)
Időhatározók rendszerezése
Az óra (What time is it?)
Everyday Conversation

Házi feladat:

TK 115/ párbeszédek kifejezései
125/1,2
126/3,4
a kis lapon lévő mondatok lefordítása

Óra kezdete: 2019-01-23 17:45

Órai munka:

Névmások tárgyesete
‘Can’ segédige
Felszólító mód

Házi feladat:

111/18
külön lapon

Óra kezdete: 2019-01-16 17:45

Órai munka:

személyes névmás tárgyesete
Can segédige

Házi feladat:

Unit 7 szavai
Könyv 110/12,13,14,15

Óra kezdete: 2019-01-09 17:45

Órai munka:

a little/ a few
much/many
birtokos szerkezetek
felszólítás
személyes névmás tárgy esete

Házi feladat:

Tk 99-100 oldalak
106/1,2
10763,4
108/6
110/14
a 7. lecke szavai

Óra kezdete: 2018-12-19 17:45

Órai munka:

Some/any gyakorlása
Christmas is coming

Házi feladat:

a kiadott feladatlapon
Első óra: január 9.


4400-as csoport (018044)

Óra kezdete: 2019-03-12 18:00

Órai munka:

Függő beszéd gyakorlása, függő kérdések

Házi feladat:

294. oldal 4., 295 oldal 6.,7.,8., 296. oldal 9. 300. oldal a., 301. oldal c

Óra kezdete: 2019-03-05 18:00

Órai munka:

Függő beszéd, Listening

Házi feladat:

285. oldal 1. 2., 293. oldal 1., 2.,3. 296. oldal 10. 300. /19.

Óra kezdete: 2019-02-26 18:00

Órai munka:

gyakorlás, feltételes mód, óhajtó, határozók, igeidők

Házi feladat:

Lefordítani a vonzatok 2. oszlopát, megtanulni az elsőt, 276. oldal 20., 277/21, 278/24., 25.

Óra kezdete: 2019-02-19 18:00

Órai munka:

Óhajtó mondat, hallott szöveg értése, gyakorlás (if)

Házi feladat:

272 oldal 11, 274/14 275/16 277/ 22, 23 278/26

Óra kezdete: 2019-02-12 18:00

Órai munka:

Feltételes mondatok, óhajtó mondatok if only, I wish….

Házi feladat:

Óhajtó mondat zöld köny 268. oldal 2 feladatlap (if, óhajtó) 275. oldal 17. 276. oldal 19

Óra kezdete: 2019-02-05 18:00

Órai munka:

Feltételes mód gyakorlása, fordítás, ismétlés

Házi feladat:

Képleírás szavait megtanulni , szódolgozat
265. oldal Exercises 270. oldal 5., 4., 272. 9 .,10., 273. 12.,

Óra kezdete: 2019-01-29 18:00

Órai munka:

Conditional, North Oil Sea fordítás, ismétlő feladatok

Házi feladat:

Feladatlap, 264. oldal II Reading 271. oldal 6.,7.,8., 279. oldal 27.

Óra kezdete: 2019-01-22 18:00

Órai munka:

Listening, Feltételes mód gyakorlás

Házi feladat:

Németh Katalin 111. oldal 6-11. feladat, zöld könyv 261. oldal Nort Sea Oil fordítás feladatlap, ragacs (fordítás mindhárom feltételes módban)

Óra kezdete: 2019-01-15 18:00

Órai munka:

Feltételes mód, listening, general hospital

Házi feladat:

zöld könyv 260. oldal 3.,4.,5., Németh Katalin 110. oldal 1., 2., 3., 4. zöld 269. oldal 1.,2.


4700-as csoport (018047)

Óra kezdete: 2019-03-07 17:45

Órai munka:

Teszt08 ellenőrzése
Listening 14
Fordítás ellenőrzése

Házi feladat:

Test08 magyarázata – dolgozat lesz
Tezt 09 megoldani , segítség nélkül, max. szótárral
Tesztkönyv 84/09 85/10
Shopping tétel, küldöm a csoportba

Óra kezdete: 2019-03-05 17:45

Órai munka:

Hf ellenőrzés
Tesztkönyv 69/9

Óra kezdete: 2019-02-28 17:45

Házi feladat:

Testkönyv / Melléklet 42/5
Test 8 – segítség nélkül
68/8

Óra kezdete: 2019-02-19 17:45

Órai munka:

Teszt7 ellenőrzés
Fordítások ellenőzése
Listening 13

Házi feladat:

Tesztkönyv 82-83.o, szövegértés
BB. 70.o. Gap filling

Óra kezdete: 2019-01-24 17:45

Házi feladat:

teszt 05
következő angolról magyarra fordítás: 66/5
szövegértés: 79/4

Óra kezdete: 2019-01-17 17:45

Órai munka:

teszt 04 ell, listening, képleírás

Házi feladat:

teszt 04 megt., műveltetés Németh Katalin